• Między profitem pracodawcy a profitem pracowników

  Sprawne i efektywne zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi wymaga przejrzystego uregulowania zasad współpracy i odpowiedzialności. Ważne jest także zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań pracodawcy, pracowników i związku zawodowego, a także proaktywnej postawy oraz konsekwencji w działaniu ze strony pracodawcy. Jest to rola menedżera HR.


 • Między Kalifornią a Tokio

  Krakowskie Centrum Usług Wspólnych Hitachi Data Systems świadczy usługi biznesowe spółkom Hitachi w różnych krajach. Ciągle poszerza grono klientów, jednak dotychczas nie udało się zainteresować usługami spółek Hitachi w kolebce tej organizacji, czyli w Japonii. Dlaczego japońskie spółki tej samej firmy nie chcą skorzystać z usług swojego centrum w Polsce? Zdaniem Polaków, przyczyną są różnice kulturowe. Te różnice mają też wpływ na Dział HR w krakowskim centrum, który, z jednej strony, podlega Amerykanom, a z drugiej, jest audytowany przez Japończyków.


 • Kiedy menedżer boi się zmian

  Samo przetrwanie zmiany to za mało, by uznać, że menedżer dobrze sprawdził się w swojej roli. Oprócz strategii dotyczącej tego, jak dokonać zmiany, potrzebne są cechy przywódcze, otwarty umysł i śmiałość działania. Doświadczenie pokazuje, że tej ostatniej często brakuje. Wysokie stanowisko menedżerskie nie gwarantuje bowiem odwagi podejmowania trudnych decyzji, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych.

W numerze
 • Audyt systemu wynagradzania

  Zarządzanie systemem wynagrodzeń polega nie tylko na administrowaniu płacami, bieżącej kontroli kosztów oraz informowaniu pracowników o zasadach nagradzania. To również cykliczne analizowanie i usprawnianie systemu, a także porównywanie praktyk płacowych do rynkowych tendencji. Aby zapewnić kompleksową ocenę polityki płac stosowanej w organizacji, zaleca się przeprowadzenie audytu systemu wynagradzania. czytaj dalej »

 • Kongres Kadry w pogoni za pracownikiem...

  Sytuacja na rynku pracy w 2016 roku wyraźnie się poprawiła i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał. Pracownicy są bardziej pewni swojego zatrudnienia, co stawia polskich pracodawców w coraz trudniejszej sytuacji. O tym, co staje się głównym wyzwaniem na rynku pracownika, dyskutowali menedżerowie personalni podczas XXIII Kongresu Kadry, który odbył się w Warszawie w maju br. czytaj dalej »

 • „Żywe” systemy ocen pracowniczych

  System ocen pracowniczych to efektywne, lecz delikatne narzędzie polityki personalnej. Kluczowe jest zrozumienie jego przeznaczenia, właściwe wdrożenie oraz wykorzystanie przez jego użytkowników. Bez tego, wcześniej czy później, okaże się systemem, który przynosi skutki odwrotne do zakładanych. czytaj dalej »

 • Ewolucja, której trzeba stawić czoło

  Stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, konkurencyjność w skali globalnej, rozwój form komunikacji oraz zjawisko wzrastającej mobilności pracowników nieustannie modyfikują styl życia i pracy. Nowoczesne i szybko zmieniające się otoczenie zawodowe oznacza nowe możliwości i wyzwania dla firm, ich kadr oraz liderów zarządzania ludźmi. Jakie są spostrzeżenia pracowników i pracodawców na ten temat?  Jak działy HR powinny zareagować  na ich nadzieje i obawy związane ze zmianami? czytaj dalej »