• Rola działu HR we wdrażaniu lean management

  Zarówno podczas realizacji standardowych działań, jak i w procesie transformacji zmierzającej do zoptymalizowania istniejących struktur pod kątem lean management, każdy dział firmy pełni przypisane mu funkcje. Czy jednak konieczny jest udział pionu HR w działaniach prowadzących do usprawnienia istniejącego stanu rzeczy? Jakie obowiązki mogłyby się z tym wiązać? Czy przyniosą one „wartość dodaną” z punktu widzenia procesu wdrażania?


 • Pomiar jakości

  Celem każdej organizacji jest działanie zorientowane na osiąganie jak najlepszych wyników przy jednoczesnym pozyskaniu szerokiego kręgu klientów i zachowaniu jak najlepszej jakości produktów. Nie jest to jednak możliwe bez zaangażowanych pracowników. Jedną z metod zarządzania jakością procesów biznesowych jest Six Sigma.


 • Liderzy zaangażowania

  Wiedza o aktualnych trendach w angażowaniu pracowników i ich właściwa interpretacja jest dziś niezbędna dla stworzenia odpowiedniej strategii zarządzania. Trendy te prezentuje najnowszy raport Aon Hewitt "Global Trends in Employee Engagement".

Personel i Zarządzanie
W numerze
 • Liczą się twarde dane i miękkie kompetencje

  Rozmowa z Tomasem Chamorro-Premuzicem, wiceprezesem ds. badań i innowacji w firmie Hogan Assessment Systems i profesorem psychologii biznesu na University College London, o trendach w zarządzaniu kadrami na świecie. czytaj dalej »

 • Czy poprawiać kulturę organizacyjną?

  Sprawdzianem, czy kultura organizacyjna jest obecna w danym przedsiębiorstwie, a przede wszystkim, czy funkcjonuje, są sytuacje kryzysowe. Wpływa ona bowiem na to, czy firma osiągnie sukces, czy poniesie klęskę. Wiele firm wdraża kompleksowe zmiany kultury organizacyjnej, które, niestety, częściej kończą się porażką niż sukcesem. Mimo to wciąż podejmują ten wysiłek. Czy warto? czytaj dalej »

 • Kultura dużego przyspieszenia w firmie Siemens

  Celem Siemensa stało się od niedawna osiągnięcie skokowego wzrostu sprzedaży w Polsce. Stwierdzono jednak, że będzie to trudne bez zmian w kulturze organizacyjnej, a zwłaszcza w dziedzinie przywództwa. Aby doprowadzić do zmian w tym zakresie, w firmie rozwijany jest program wewnętrznego mentoringu i development center. czytaj dalej »

 • Negocjacje układu zbiorowego w kopalni Silesia (1)

  Obowiązujący od 2012 roku zakładowy układ zbiorowy pracy w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia jest wyjątkowym przykładem na tle całej branży. Górnictwo węgla kamiennego w Polsce regulują układy zbiorowe zapewniające górnikom wiele różnych tradycyjnych dodatków i przywilejów. W układzie zbiorowym dla kopalni Silesia udało się ocalić część tradycji, rezygnując jednak z najbardziej ograniczających pracodawcę zapisów i zastępując znaczną część licznych dodatków do pensji systemem premiowym. czytaj dalej »

 • Przywrócenie do pracy członka zarządu

  W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołany pracownik ma prawo wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 16 maja 2012 r. Uchwała ta jest jednak kontrowersyjna, ponieważ nie uwzględnia sytuacji, gdy przywrócenie do pracy dotyczy członka zarządu, który już nie może pełnić swojej dotychczasowej funkcji. Czy zatem sąd pracy może zasądzić na rzecz odwołanego pracownika odszkodowanie zamiast przywrócenia go do pracy? czytaj dalej »