• Lean management - sposób na optymalizację procesów HR

  Lean management to koncepcja, zgodnie z którą praca zespołowa, bieżące rozwiązywanie problemów i ciągłe dążenie do doskonałości stają się kluczowym elementem realizowanej przez firmę strategii. W jaki sposób można ten styl myślenia - polegający głównie na eliminowaniu wszelkich przejawów marnotrawstwa na poziomie inwestycji, procesów, jak i poszczególnych zadań - wykorzystać w obszarze zarządzania ludźmi?


 • Indywidualizować premie czy promować zespołowość?

  Systemy premiowe mają za zadanie m.in. stymulowanie pracowników do wyższej efektywności. Jednak część doradców i praktyków uważa, że są one narzędziem szkodliwym, a co najmniej bardzo niebezpiecznym. Według nich, premie działają doraźnie, mogą przynieść szybko wymierne efekty i skupiają na sobie nadmierną część uwagi pracowników. W tej sytuacji pracownik nie kieruje się strategią firmy, ale obiecaną gratyfikacją, co daje się odczuć szczególnie dotkliwie, gdy zmieniają się strategie, a system premiowy pozostaje bez zmian.


 • Praktyki zarządzania dobrostanem pracowników

  Zarządzanie dobrostanem pracowników jest kolejnym – po zaangażowaniu – miękkim parametrem obszaru ZZL, który zyskuje uwagę i zainteresowanie organizacji. Działania z zakresu lepiej znanego pod angielskim określeniem wellness at work coraz częściej pojawiają się na liście priorytetów działów personalnych. O tym, czym są oraz na ile są popularne w polskich firmach, pokazują wyniki badania praktyk zarządzania dobrostanem pracowników przeprowadzone przez HRM partners SA.

W numerze
 • Outplacement zweryfikowany – prognozy a rzeczywistość

  Jak zmienia się sposób szukania pracy? Czy i w jaki sposób programy outplacement wspierają te poszukiwania? Jak ewoluuje ten rynek usług i co go napędza? Wreszcie, co z prognoz i przewidywań z lat poprzednich stało się faktem, a gdzie rzeczywistość zaskoczyła wszystkich? Próbę odpowiedzi na te pytania dają wyniki i wnioski z badań rynku outplacement prowadzonego przez zewnętrzne firmy badawcze na zlecenie Lee Hecht Harrison DBM Polska w latach 2005, 2011 i 2013. czytaj dalej »

 • Powołanie HR biznes partnerów w Poczcie Polskiej SA

  Realizacja strategii biznesowej, liberalizacja rynku pocztowego oraz trendy w nowoczesnym zarządzaniu spowodowały wiele zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Poczcie Polskiej. Część zadań HR-owych przejęły centra kompetencji, inne realizują menedżerowie wyposażeni w narzędzia intranetowe. Pojawili się też HR biznes partnerzy wspierający menedżerów. czytaj dalej »

 • Firma bez szefa w KB Folie Polska

  Firmy z sektora MSP generują prawie 3/4 polskiego PKB. Jednak wysoka konkurencyjność i otoczenie pełne zmian wymuszają na nich poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych, wyróżniających się kompetencji oraz generowanie unikalnych pomysłów. Czasami zmiany te sięgają w zakres struktury firmy i sposobu jej zarządzania. W firmie KB Folie Polska Sp. z o.o. został zrealizowany eksperyment i niestandardowe zastosowanie metod podejścia jakościowego, by spełnić nietypowe oczekiwania właściciela. czytaj dalej »

 • O planowaniu rozwoju kompetencji czyli jak formułować cele miękkie?

  Coraz częściej menedżerowie widzą potrzebę planowania rozwoju własnego i swoich podwładnych. Jednak często napotykają bariery, które mają różnorodne źródła. Z jednej strony, brakuje w organizacji przyjaznych narzędzi, dobrych praktyk w tym zakresie, z drugiej, nadal krąży wiele negatywnych przekonań na temat kompetencji, a w szczególności efektywnych sposobów ich rozwoju. Jak temu zaradzić? czytaj dalej »

 • Konsekwencje negatywnej oceny rocznej

  Koniec roku to okres, w którym w firmach często przeprowadza się oceny okresowe. Ich celem jest m.in. poprawa efektywności i jakości pracy poprzez jasne zdefiniowanie zasad pracy, jej ocenę i wyznaczanie celów. Są jednak pracownicy, którzy otrzymują bardzo niskie oceny, na dodatek drugi rok z rzędu. Czy jest to wystarczający powód do wręczenia im wypowiedzenia? czytaj dalej »