• To kultura pracy decyduje o wszystkim

    Rozmowa z Alexandrą Kazimierski, członkinią zarządu Sekcji Szwedzkiej Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, o tym, co sprawia, że firmy skandynawskie są cenionymi i pożądanymi pracodawcami w Polsce


  • Coming out na co dzień. Różnorodność i kultura włączania w firmie RBS.

    W Royal Bank of Scotland w Polsce jednym z założeń kultury organizacyjnej jest tworzenie przyjaznego miejsca pracy na podstawie różnorodności i akceptacji pracowników. Bez obaw przed krytycznymi komentarzami lub krzywdzącą oceną mogą oni mówić o swojej niepełnosprawności – zarówno widocznej, jak i niewidocznej, swoim pochodzeniu czy orientacji seksualnej.


  • Czy szkolenia obniżają efektywność pracy?

    Można postawić tezę, że szkolenia obniżają efektywność pracy... Oczywiście nie wszystkie, ale sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydaje. Jak to możliwe, że podnoszenie kompetencji może obniżać efektywność? Jak diagnozować problem i jak mu zapobiegać?

a
W numerze