close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Jak Polska Grupa Górnicza zarządza rozwojem pracowników w czasie pandemii?

Pandemia postawiła trudne zadanie przed działem realizującym politykę szkoleń i rozwoju w Polskiej Grupie Górniczej: zapewnienie ciągłości procesu szkoleń, w tym tych obowiązkowych, umożliwiających funkcjonowanie spółki w ogóle, w czasie gdy realizacja szkoleń została wstrzymana z powodu obowiązkowych obostrzeń. Wyjście było tylko jedno. Cały proces należało przenieść do świata online i to jak najszybciej. Ale jak to zrobić, gdy uczestnikami szkoleń jest zróżnicowana grupa prawie 40 tys. pracowników, a zasoby do realizacji projektu są ograniczone?

PGG to jeden z największych pracodawców na Śląsku. Zatrudnienie oferuje w 14 zespolonych kopalniach – każda z nich to średnio ok. 2 tys. pracowników dołowych – oraz 5 zakładach specjalistycznych i centrali spółki mieszczącej się w Katowicach. Tak rozbudowana organizacja musi zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie szkoleniowe i rozwojowe wynikające choćby z potrzeb prowadzenia biznesu czy przepisów dotyczących wykonywania zawodów niezbędnych w nowoczesnym górnictwie. Warto zaznaczyć, że pracownicy korzystają z kursów i szkoleń w dużej mierze obligatoryjnych, związanych z utrzymaniem dotychczasowych uprawnień oraz ze spełnieniem niezbędnych wymagań dotyczących stanowisk pracy. Ale nie tylko.

- Wyzwania związane z transformacją energetyczną, jakie stoją dziś przed całą branżą górniczą oraz codzienne zadania, z którymi mają do czynienia pracownicy dołowi i kadra kierownicza, wymagają szybkiego i skutecznego tworzenia niestandardowych rozwiązań, doskonalenia procesów, a to z kolei wymaga od nich wielu nowych kompetencji, w tym m.in. otwartości na zmiany i zdolności do ciągłego uczenia się – mówi Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR, realizującego politykę szkoleń i rozwoju w PGG. 

Każdy sobie

W przedsiębiorstwie w ostatnich kilku latach funkcjonowało wiele projektów rozwojowych, choćby takich, jak: „Skuteczny Sztygar”, „Organizacja ucząca się”, „Szkoła Konsultantów Wewnętrznych”. Jednak większość programów była rozproszona, ich realizacja nie była skoordynowana, a co za tym idzie, dostęp pracowników do informacji o możliwych kierunkach rozwoju i kształcenia wewnątrz organizacji był ograniczony. Te niedogodności zgłaszali Departamentowi Wsparcia HR sami pracownicy. Postanowiono to zmienić i skonsolidować działania szkoleniowe w przedsiębiorstwie. Równolegle rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem dwóch projektów. Jeden z nich zaplanowano jako CMS wspierający zarządzanie szkoleniami w Grupie. Drugi projekt – Akademia Zarządzania - był skierowany bezpośrednio do kadry zarządzającej. 

- Doszliśmy do wniosku, że kadra zarządzająca, również wyższego szczebla, potrzebuje konkretnej wiedzy w zakresie zarządzania, zwłaszcza z obszaru kompetencji miękkich. Przygotowaliśmy rozbudowany projekt, wspólnie z menedżerami zidentyfikowaliśmy kluczowe kompetencje, które są niezbędne dla realizacji naszych celów biznesowych. Gdy byliśmy już gotowi do wdrożenia akademii, niespodziewanie przyszła pandemia – mówi dyrektor departamentu.

Pandemia zmienia cele

Pojawienie się pandemii w marcu 2020 r. spowodowało, że wcześniejszy cel konsolidacji działań szkoleniowych w PGG, niespodziewanie przeobraził się w cel strategiczny. Departament Wsparcia HR stał się odpowiedzialny za umożliwienie pracownikom kształcenia w warunkach pandemii, ponieważ tylko to pozwalało na normalne wykonywanie obowiązków na stanowiskach pracy, a tym samym umożliwiało prowadzenie biznesu wydobywczego w ogóle.

- Pandemia zmusiła nas do przeniesienia się ze szkoleniami w przestrzeń online. Nie było wyjścia. Już w marcu 2020 r. rozpoczęliśmy prace nad kompleksową platformą do zarządzania szkoleniami, która z jednej strony miała gromadzić w jednym miejscu niezbędną dla organizacji wiedzę, a z drugiej informować pracowników o możliwych ścieżkach rozwoju zawodowego i realizowanych dedykowanych programach szkoleniowych z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji zwrotnej o działaniach rozwojowych i oczekiwaniach pracowników w tym zakresie. Platforma miała za zadanie ułatwić komunikację między Departamentem Wsparcia HR a grupą kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Komunikacja musiała być dwustronna, ale jednocześnie szybka i bazująca na nowoczesnych, zwinnych rozwiązaniach. Zadanie było więc ambitne – podkreśla dyrektor departamentu.

Nad tak rozbudowanym projektem portalu Akademia PGG pracował sześcioosobowy zespół składający się z pracowników Departamentu Wsparcia HR i wewnętrznego działu IT, dlatego spółka nie poniosła dodatkowych kosztów związanych z jego realizacją. Portal został przygotowany w czasie trwających lockdownów i okresów przejściowych, wystartował oficjalnie 2 stycznia 2021 r...

Cały artykuł przeczytasz tutaj 

News