close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

23 października ruszają studia podyplomowych na ALK. Są jeszcze wolne miejsca

Celem studiów jest poszerzenie horyzontów rozwojowych słuchaczy i wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie studentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach.

Program umożliwia propagowanie koncepcji nowego zarządzania w sektorze publicznym opierającego się na:

• osiąganiu wyników poprzez orientację na celu, a nie na sztywnych procesach,

• transformacji tradycyjnej administracji publicznej w kierunku modelu kładącego dużo większy nacisk na zaangażowanie oraz personalną odpowiedzialność osób zarządzających,

• poszukiwaniu rozwiązań mających na celu odejście od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji,

• stawianiu przed organizacją i przed pracownikami celów jasno wytyczonych, których zakres wykonania jest możliwy do oceny za pomocą sprecyzowanych wskaźników,

• poddaniu części zadań realizowanych przez sektor publiczny weryfikacji przez sektor prywatny oraz czynnik społeczny,

• wymianie doświadczeń z biznesem i zapożyczanie skutecznych rozwiązań sprawdzających się w sektorze prywatnym,

• kształtowaniu wśród zarządzających postaw menedżerskich, liderskich oraz odchodzeniu od roli kierowniczej.

Studia są narzędziem do poszerzenia wiedzy o zarządzaniu i wzmocnienia kompetencji menedżerskich oraz dają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych zadaniach realizowanych przez administrację publiczną.

Wejdź na stronę i zapisz się na studia na Akademii Leona Koźmińskiego.

News