close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Samotność i wypalenie - ciemna strona pracy zdalnej

Zbliżamy się do końca pandemicznego roku, w którym większość z nas przyzwyczaiła się do „nowej normalności” pracując na home office. Jak pokazują jednak wyniki licznych badań i raportów, prezentujących funkcjonowanie polskiego biznesu w pandemii z uwzględnieniem perspektywy pracodawców i pracowników, praca zdalna oprócz wielu zalet ma również wiele wad. Dla coraz większej liczby osób, działających na home office jest przymusową formą izolacji społecznej. Dlatego dużego znaczenia nabiera rola pracodawcy w zadbaniu o dobrostan pracowników, mający wpływ na kondycję firmy.

Home office był obecny na polskim rynku pracy długo przed pandemią i głównie funkcjonował w środowisku korporacji i start-upów. Pandemia jednak zmusiła większość firm do przeorganizowania modelu pracy i wdrożenia home office jako zdalnej formy świadczenia obowiązków służbowych dla większości pracowników. Możliwość pracy zdalnej, która przedtem była postrzegana jako benefit dla wybranych, pozwalający na lepsze zachowanie work-life balance, stała się powszechną formą pracy w pandemicznej rzeczywistości. Pracownicy funkcjonujący już od kliku miesięcy na home office, coraz częściej skarżą się jednak na osamotnienie i brak kontaktów nieformalnych z innymi pracownikami, mniej także identyfikują się z pracodawcą. Z raportu "Polski biznes w sytuacji pandemii" przygotowanego przez specjalistów od zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego [1] wynika, że praca zdalna jest często oceniana jako demotywująca i nudna. Organizacje tworzące wcześniej społeczny byt, w realiach pracy zdalnej zaczynają się dehumanizować. Pracodawcom na odległość zdecydowanie trudniej jest budować atmosferę i kulturę organizacji oraz utrzymać kontakt z pracownikami.

Pozytywna motywacja na home office potrzebna od zaraz

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że praca zdalna obniża morale pracowników i ich energię do pracy. W związku z tym część firm, mając na uwadze dobrostan pracowników, chce zasygnalizować swoje wsparcie i decyduje się na realizację dla nich spontanicznych akcji na home office. Jedną z nich jest na przykład jednorazowa wysyłka pracownikom paczek ze zdrowymi produktami lub realizowana zamiana owocowych czwartków w biurze na cykliczne owocowe dostawy na home office. Od początku pandemii wysłaliśmy już na zlecenie pracodawców tysiące paczek ze zdrowymi produktami dla pracowników na home office. Widzimy jak ważne jest obecnie wspieranie osób pracujących zdalnie dla organizacji, aby czuły zainteresowanie z jej strony i przynależność do rozproszonego zespołu. Otrzymujemy od pracodawców, jak i pracowników pozytywny feedback po wdrożeniu rozwiązania dedykowanego pracownikom na home office. Okazuje się, że owocowy benefit, wspierający zdrowy tryb życia, może zyskiwać na znaczeniu mimo pandemii.– mówi Jacek Kwiecień, CEO z firmy Dailyfruits.

Dobrostan w pracy zdalnej ma głębszy sens

Benefity pozapłacowe mają duże znaczenie dla polskich pracowników. Według szacunków korzysta z nich blisko 9,5 miliona osób. Jak wynika z raportu „Potrzeby pracowników 2020” [2] niestety w trakcie pandemii aż 2/3 pracowników zgłaszało, że miało problemy ze skorzystaniem z przysługujących im benefitów. Praca w nowych realiach, diametralnie zmieniła potrzeby pracowników, którzy z dnia na dzień przestali korzystać z karnetów na zajęcia sportowe czy dofinansowania do posiłków w pracy. Pojawiły się jednak nowe rozwiązania, proponowane przez pracodawców w obszarze poprawy dobrostanu pracowników, jak na przykład webinaria z dietetykami, terapeutami czy wideo sesje jogi z certyfikowanymi trenerami. Pandemia, jak potwierdziły odpowiedzi ankietowanych w raporcie „Potrzeby pracowników 2020”, wpłynęła na postrzeganie wartości benefitów. Według 42% respondentów idealny benefit pracowniczy powinien wspierać zdrowy styl życia. Obniżona efektywność i gorsza kondycja pracowników wynika nie tylko ze zmęczenia samą formą pracy zdalnej, ale także z popełnianych przez z nich błędów żywieniowych. To jeden z wniosków z badania, zrealizowanego przez firmę Dailyfruits [3], w którym wzięło udział 1055 Polaków aktywnych zawodowo. Mimo że aż 62% respondentów jest przekonanych, że zdrowo się odżywia, to w rzeczywistości dieta większości z nich jest uboga pod kątem odżywczym. Złe nawyki żywieniowe, zwiększona w trakcie pandemii ekspozycja na stres, przekładają się wprost na problemy ze zdrowiem, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności firmy.

Zadbanie o zdrowie i odporność pracowników jest kluczowym zadaniem, na jakie powinni postawić pracodawcy w nadchodzących miesiącach. Jeśli pracownicy mają efektywnie nadal funkcjonować na home office, wsparcie stylu życia: nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego ma ogromne znaczenie. Pandemia z pewnością zweryfikuje nie tylko rynek pracowniczych benefitów, ale także pokaże kto jest dobrym pracodawcą na złe czasy. Te organizacje, które będą starać się wspierać realnie pracowników w pracy zdalnej, pozytywnie ich motywując i wspierając ich zdrowie zyskają wizerunkowo i biznesowo. – podsumowuje Magdalena Kartasińska, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

* źródła: 

[1] raport "Polski biznes w sytuacji pandemii" , Akademia Leona Koźmińskiego, 2020 r.

[2] raport „Potrzeby pracowników 2020”, PBS dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 2020 r.

[3] badanie "Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” , Dailyfruits, 2020 r.

News