close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

WARSZTATY ONLINE PRAWO PRACY 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach „Prawo Pracy
2021”, podczas których szczegółowo omówimy wszystkie te zmiany. 

Zdobędą Państwo
nie tylko najbardziej aktualną wiedzę, ale również praktyczne rozwiązania,
które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej organizacji. Celem warsztatów
jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi z prawem pracy
w roku 2021, przedstawienie praktycznych informacji na temat zastosowania
wprowadzonych zmian w praktyce, usystematyzowanie wiedzy związanej z obecnymi
regulacjami, które mogą mieć wpływ na zarządzanie i prowadzenie firmy w 2021
roku.  

 Szczegóły i program: http://ideoria.pl/szkolenia/prawo-pracy-2021/ 

Kluczowe bloki tematyczne: 

· Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku 

· Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy w 2021 roku  

· Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy,
czyli kary za zatrudnienie „na czarno” 

· Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS
w 2021 r.  

· Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny
nadliczbowe?  

· Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.  

· Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich
dokonywać?  

· Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów
o dzieło 

· Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy
oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców 

· Koronawirus (COVID-19), a obowiązki pracodawcy 

· Ułatwienia w zakresie wydawania zaświadczeń A1  

· Problemy pracy zdalnej i jak sobie z nimi radzić 

· Restrukturyzacja w firmie, likwidacja stanowisk,
zmniejszenie stanu zatrudnienia- jak tego dokonać zgodnie z prawem i jak
przedstawić pracownikom 

· Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków
z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego

 http://ideoria.pl/szkolenia/prawo-pracy-2021/  

Warsztaty poprowadzi: dr Paulina Sołtys, radca prawny, praktyk prawa pracy 

Doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, radca prawny
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem
klientów przed sądami pracy. Doradza w sprawach związanych z redukcją
zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników.
Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami
indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów
pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także
ich weryfikacją. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu
prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa
handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując
cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a
także sporządzania i opiniowania umów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa
pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz
zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także na temat Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Ekspert Infor PL, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.  

News