close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Ramię w ramię z biznesem, czyli jak PKN ORLEN zarządza systemem KPI?

Stałą praktyką zarówno w Polsce, jak i za granicą jest już monitorowanie i pomiar efektywności procesów oraz stosowanie mierników. KPI stają się konkretnym narzędziem HR-owym, a nie tylko sztuką dla sztuki, jak to jeszcze jakiś czas temu wyglądało. W Grupie ORLEN stosujemy je bezwzględnie i to od wielu lat - mówi Marcin Fidecki, dyrektor Biura Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami w PKN ORLEN.

System ten ciągle ewoluuje, doskonalimy go każdego roku, uwzględniając czynniki zewnętrzne i potrzeby biznesowe, strategię koncernu oraz przede wszystkim to, czy stosowane przez nas wskaźniki HR-owe są zrozumiałe dla naszych partnerów biznesowych i czy są im przydatne. Doskonalimy je, uwzględniając, jaką funkcję realnie powinny spełniać. Jest to system, który ma oceniać działania zarówno w perspektywie krótkoterminowej (do roku), jak również długoterminowej – staramy się przewidywać pewne trendy, a w przypadku tych niekorzystnych, antycypować je i podejmować działania wyprzedzające. To niezwykle ważne w tak złożonych strukturach, jak nasza grupa kapitałowa. Dzięki zastosowaniu KPI do pomiaru procesów HR możemy zachować transparentność w kwestii dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim we wszystkich spółkach w Polsce i na świecie. Jest to dla nas bardzo ważne z uwagi na działalność międzynarodową. KPI są wsparc iem dla wdrożenia i pomiaru procesów personalnych we wszystkich spółkach grupy, tak aby prowadzone działania przebiegały w podobny, uporządkowany sposób i w całej grupie dawały oczekiwane rezultaty...

Więcej znajdziesz w artykule: Mierzenie pracowników

News