close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Razem, choć osobno - jak realizować wirtualny team building?

Z wiadomych powodów wirtualny team building jest dziś konieczny. W sytuacji, gdy pracownicy pozostają w domach, a ci, którzy chodzą do biura, nie mogą się gromadzić, nie może być przecież mowy o żadnych imprezach budujących więzi między nimi. Nie zmienia to faktu, że zespoły muszą pozostać skuteczne, w związku z tym jedyną opcją, jaka pozostaje pracodawcy, jest wspieranie ich wirtualnie.

Na początek warto wyjaśnić czym jest team building i dlaczego nie może być stosowany zamiennie ze słowem integracja, co niestety często się dzieje. Obie formy różnią przede wszystkim cele. Team building to działania służące poprawie jakości wspólnej pracy i zwiększeniu produktywności zespołu. Ich celem jest nauczyć ludzi, jak ze sobą pracować, by praca przebiegała sprawnie i przynosiła efekty. Działania team building bardzo często odzwierciedlają więc sposób pracy ludzi w zespole, którzy mają wspólny cel i muszą rozwiązać konkretny problem. Rozwijają zwinność i poczucie synergii, które są istotne dla efektywności zespołu, ale które na co dzień umykają bo po prostu nie zwracamy na nie uwagi. 

Team building zaś kładzie nacisk na koncepcję ról zespołowych oraz potencjału każdego z członków. Przykładem takiego działania może być np. zaangażowanie zespołu w stworzenie orkiestry. Nie na darmo mówi się często „zespół jak orkiestra” – tak jak w orkiestrze każdy gra na innym instrumencie i tworzy całość, tak w zespole każdy wykonuje inną rolę i pomaga w osiąganiu wspólnych celów. 

Integracja z kolei skupia się na wzmocnieniu więzi między członkami zespołu. Firmowa orkiestra jest dobrym tego przykładem, ponieważ oprócz wzmocnienia współpracy pozwala członkom zespołu się zbliżyć poprzez wspólne doświadczanie przyjemnych przeżyć oraz emocje. Działania integracyjne (z ang. team bonding) są bardzo często, choć nie zawsze, mniej złożone niż team building i w swej najprostszej postaci mogą uwzględniać wspólne spędzanie czasu. Warto pamiętać, że o ile działania team building najczęściej osiągają także cele integracyjne, to w drugą stronę niekoniecznie. Inwestycja w samą integrację to inwestycja w budowanie więzi między pracownikami, natomiast inwestycja w team building to inwestycja w biznesowy aspekt funkcjonowania zespołu, jak również budowanie więzi.

W co inwestować?

W co zatem warto inwestować w czasie pandemii? I w jedno i w drugie. Pierwsza fala pandemii gwałtownie usunęła pracowników z biur i pokazała wszystkim, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Druga fala pandemii udowodniła zaś, że ta sytuacja jeszcze chwilę potrwa - jak długo, nie wiadomo. Dlatego wszelkie działania firmy mające na celu podtrzymanie więzi między ludźmi są obecnie nie do przecenienia, bez względu czy mówimy o osobach pracujących w zespole czy pracownikach w ogóle.

Z drugiej strony, równie ważne są działania wskazujące ludziom jak mają razem pracować, ponieważ wyzwania związane z pracą zdalną zmieniły sposób, w jaki pracujemy. Oczywiście, zespoły, które przed pandemią świadomie uczyły się, jak razem pracować będą miały łatwiej, bo dla nich zmienił się tylko sposób pracy, a nie wspólne zasady, których ustalenie i respektowanie jest o wiele trudniejsze niż nauka korzystania z rozwiązań technologicznych. Nie oznacza to jednak, że firmy, które dotąd nie przywiązywały aż takiego znaczenia do pracy zespołowej są na straconej pozycji. Przeciwnie – pandemia to doskonały moment, a wręcz pretekst do tego, by zacząć ten zespół bardziej świadomie budować...

Więcej przeczytasz w artykule 

News