close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

FM Logistic wdraża program szkoleniowy dla menedżerów liniowych

Ponad 150 menedżerów liniowych: Szefów Ekip, Zmiany i Linii bierze udział w rozpoczętym właśnie półrocznym cyklu szkoleń pt. “Strefa Lidera”, organizowanym przez FM Logistic w Polsce. Projekt ma na celu rozwój kompetencji z zakresu przywództwa, zarządzania personelem, ale też wzmocnienie umiejętności operacyjnych kadry, zarządzającej aktywnościami magazynowymi. FM Logistic jest jedną z niewielu firm logistycznych, które kierują pracowników tego szczebla na szkolenia liderskie.

Podczas szkoleń uczestnicy rozbudują swoje umiejętności w zakresie kompetencji menedżerskich (Leadership 3.0), operacji magazynowych, pogłębią wiedzę o finansach i P&L, ugruntują informacje o firmie FM Logistic i jej wartościach, a także nauczą się sprawnego przygotowywania i interesującego prowadzenia prezentacji, efektywnego motywowania pracowników, delegowania i egzekwowania zadań. Celem szkolenia jest również przygotowanie ich na pracę z nowym, obecnie wdrażanym przez operatora, systemem WMS oraz na rozwój nowych technologii i usług. Program jest rozłożony w czasie tak, aby menedżerowie mogli równolegle utrwalać w praktyce pozyskaną wiedzę. Dzięki temu w dłuższej perspektywie będą w stanie wypracować nowe nawyki i sposoby działania.

Od lat FM Logistic swoją konkurencyjność buduje na jakości i doskonałości procesów operacyjnych. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i być najlepszymi w swojej branży stawiamy na zaangażowany i dobrze zmotywowany zespół. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy mieli wiedzę i kompetencje we wszystkich obszarach ważnych dla skutecznej realizacji ich zadań, dlatego przygotowując to szkolenie wypracowaliśmy najlepszy możliwy zakres merytoryczny – mówi Guilhem Vicaire, Operations Director, FM Logistic CE.

“Strefa Lidera” opracowana została przez wewnętrznych ekspertów FM Logistic CE. Do współpracy zostały zaproszone także zewnętrzne firmy szkoleniowe. Zdaniem operatora, aby wzmocnić pozytywne doświadczenia zespołów operacyjnych, należy zadbać o ich liderów, dać im narzędzia i wiedzę, żeby profesjonalnie i z łatwością budowali długoterminowe relacje z pracownikami. Uczestnicy programu podzieleni zostali na 10 zespołów, a każde spotkanie odbywa się online. Firma zapewniła dla każdego uczestnika sprzęt IT, aby umożliwić im zdalną formułę kształcenia. Program potrwa do końca czerwca 2021 r., po czym każdy z uczestników uzyska certyfikat ukończenia kursu.

- Pomimo utrudnień, spowodowanych pandemią, zdecydowaliśmy się zorganizować cykl szkoleń „Strefa Lidera” i zaprosić do niego menedżerów liniowych, stanowiących najliczniejszą grupę kierowniczą w FM Logistic. Jesteśmy firmą zorientowaną na ludzi. Są oni dla nas najważniejszym kapitałem. Wierzymy, że im lepsi menedżerowie, tym lepsze i bardziej zmotywowane będą ich zespoły, dlatego ten program rozwojowy jest dla nas tak istotny – mówi Blanka Borkowska, HR Director FM Logistic CE.

News