close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Liderek coraz więcej ale ciągle mało - wymagający rok dla kobiet na rynku pracy

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale 2020 r. 9,5 mln osób w UE zajmowało stanowiska menadżerskie, z czego 6,2 mln to mężczyźni, a zaledwie 3,3 mln to kobiety. Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że Polska na tle innych krajów wyróżnia się pozytywnie. Mamy jeden z najwyższych wskaźników udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, wyprzedza nas tylko Łotwa.

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, Parlament Europejski przypomniał wyniki „European Institute for Gender Equality’s Index 2020”. Rolą indeksu jest zobrazowanie różnic w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn oraz określenie największych wyzwań w tym zakresie. Z uwagi na ubiegłoroczny wybuch pandemii, tym razem skupiono się na branżach, które były najbardziej narażone na styczność z koronawirusem: sprzedaż (m.in. kasjerki i kasjerów), opiekę nad dziećmi czy hotelarstwo i turystykę. Jak się okazuje, aż 84% osób pracujących w tych obszarach w UE to kobiety w wieku 15-64 lat. 

W Polsce dużo kobiet na stanowiskach menadżerskich

W trzecim kwartale 2020 r. ponad 9,5 mln osób w Unii Europejskiej zajmowało stanowiska menadżerskie, z czego 6,2 mln stanowią mężczyźni a 3,3 mln kobiety – wynika z danych Eurostatu. Panie stanowią prawie połowę wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej (46%), są jednak niedostatecznie reprezentowane wśród menadżerów (34%). Co warto odnotować, w porównaniu do pierwszej edycji badania, która miała miejsce w drugim kwartale 2002 r., udział kobiet na stanowiskach menadżerskich wzrósł tylko o nieco ponad 4 pp. 

Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej wyróżnia się jednym z najwyższych wskaźników udziału kobiet na stanowiskach menadżerskich, który wynosi 44%. Wyprzedza nas tylko Łotwa, gdzie ten wskaźnik to aż 45%. Równością w tym zakresie wyróżnia się też Bułgaria, Węgry, Słowenia oraz Szwecja (po 42%). Na przeciwnym biegunie znajduje się Chorwacja (24%), Niderlandy (26%) oraz Cypr (27%). 

Na rynku pracy w Polsce przeważają mężczyźni

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r., w ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52%. Mimo to na rynku pracy nadal przeważają mężczyźni, których odsetek na koniec ubiegłego roku wyniósł 55,3%. Nie wszystkie wskaźniki z ostatnich miesięcy są jednak dla kobiet niekorzystne. W 2020 r. ogólna liczba pracujących kobiet wzrosła o 110 tys. W tym samym okresie liczba pracujących mężczyzn zmalała o 23 tys. 

- W skali roku zmniejszyła się też o 112 tys. populacja kobiet biernych zawodowo. U mężczyzn ten spadek był znacznie mniejszy, bo o 31 tys. Warto też dodać, że zgodnie z danymi Eurostatu Polska znajduje się wśród państw z najmniejszą różnicą w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, bo tzw. „gender gap” w Polsce w 2018 roku to niecałe 9%, przy średniej unijnej dochodzącej do prawie 15% – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

News