close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Jak adaptować się do obecnej rzeczywistości i wpływać na nią pozytywnie?

W ramach wydolności własnych organizmów oraz parametrów środowiska zewnętrznego, w którym żyjemy, przechodzimy obecnie egzamin dojrzałości z wiedzy i umiejętności pozwalających na wciąż efektywne i satysfakcjonujące wykonywanie codziennych zadań zapewniających nasze przetrwanie i rozwój. Egzaminowane są istniejące systemy – człowiek, zespół i organizacje.

Firmy w czasie egzaminu

Firmy w ramach własnych zasobów wewnętrznych, mając na względzie narzucone z zewnątrz obostrzenia, są właśnie w trakcie zdawania swojego egzaminu dojrzałości. Wprowadzają nowe działania związane z przechodzeniem na pracę zdalną lub hybrydową oraz wdrażają inicjatywy mające na celu wsparcie swoich pracowników w obszarach utrzymania zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego oraz integracji zespołowej. Uruchamiają różnorodne programy, treningi zdrowotne, kampanie i kluby wirtualne. Inspirują pracowników do zadbania o siebie, organizują wspólne gry online, rozmowy oraz akcje zespołowej pomocy w sytuacji zgłaszanych problemów, a także uruchamiają szkolenia i webinaria z udziałem ekspertów: doradców, psychologów, konsultantów, trenerów, coachów czy mentorów – w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie pracowników i zespołów zagadnieniami dotyczącymi doświadczania dobrostanu oraz równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Zmiany, zmiany, zmiany

Zmiany widać wyraźnie zarówno w obszarze kultury i klimatu organizacji, jak też w preferencjach pracowników w zakresie korzyści, których oczekują teraz od pracodawcy. Zmianie ulega także spojrzenie organizacji na jakość kompetencji społecznych, którymi mają legitymować się współcześni menedżerowie. Funkcjonowanie w warunkach zespołów rozproszonych, wymaga od nich dawania szczególnego przykładu odporności psychicznej, odpowiedniego podejścia do kształtowania bezpiecznego miejsca pracy i właściwego, stymulującego oddziaływania na innych. A znane metody, narzędzia i podejścia wydają się być już nie wystarczające do uzyskania kompleksowego w tym zakresie wsparcia. W kontekście obecnych realiów oznacza to konieczność podniesienia kompetencji społecznych na wyższy poziom poprzez między innymi:

- przyjęcie holistycznego sposobu patrzenia na siebie, zespół i organizację oraz widzenie siebie jako niepodzielnej całości połączonej wielopoziomowo z innymi systemami (jednostką, zespołem, organizacją); 

- postrzeganie siebie jako systemowej jedności obejmującej ciało, emocje, umysł, duchowość;

- zrozumienie mechanizmu działania wielopoziomowego wnętrza człowieka i jego wpływu na otoczenie;

- rozpoznawanie właściwości i potrzeb organizmu ludzkiego na poszczególnych poziomach złożoności oraz interakcji i komunikacji pomiędzy nimi;

- rozwijanie zdolności osiągania i utrzymywania wewnętrznego dobrostanu pomimo pojawiającego się chaosu na zewnątrz;

- sprawne definiowane wewnętrznych stanów zasobów i deficytów oraz przywracanie i utrzymywanie harmonii między nimi;

- emitowanie do otoczenia pozytywnych emocji i uczuć dzięki połączeniu z wewnętrznymi zasobami.

Przed menedżerami XXI wieku stoją zatem nowe wyzwania dotyczące umiejętności funkcjonowania w stanach zasobów w miejsce deficytów. 

Wspierające narzędzia

HOPERS®, ułatwiający spersonalizowane logowanie do Dobrostanu©, jest rozwojowym modelem systemowym dedykowanym takim właśnie wyzwaniom. Bazą do jego powstania były m.in. wybrane elementy analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces (POP), Mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa, teorii pięciu przemian oraz I CING-u. Na przełomie roku 2017/2018 HOPERS® został oficjalnie wprowadzony do kanonu narzędzi i metod dostępnych w ramach Systemowej Szkoły InnerMastering® Katarzyny i Piotra Pilipczuków. W 2020 r. stał się integralną częścią zaawansowanego programu szkoleniowego dla coachów InnerMastering® I’M Coach, a od początku roku 2021 w ramach InnerMastering® Institute jest bazą modułu CORE. Oznacza to, że każdy uczestnik warsztatów, niezależnie od wybranej ścieżki, rozpoczyna swój proces nauki od zapoznania się ze swoimi spersonalizowanymi Matrycami HOPERS® i uczestnictwa w 20-dniowym warsztacie rozwojowym...

Cały artykuł przeczytasz w wydaniu specjalnym "Dajemy radę!"

News