close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Odważnym się nie jest, odważnym się bywa - jak ją rozwijać, ćwiczyć i mierzyć jej postępy?

Efekty pandemii odczuwamy nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ekonomicznym, ale również psychologicznym. Menedżerowie nie tylko zaczęli dostrzegać, że emocje pracowników wpływają bezpośrednio na jego funkcjonowanie w firmie, ale sami coraz częściej te emocje okazują. Odwaga w pokazywaniu ludzkiej twarzy w biznesie nie przychodzi łatwo, jednak można się jej uczyć. Paradoksalnie wydarzenia ostatniego roku bardzo w tym pomogły.

Rok 2020 z zaskoczenia stał się dla większości z nas rokiem odwagi. Dla jednych oznaczał odwagę w zaufaniu swoim pracownikom, że praca zdalna przyniesie te same wyniki, co praca w biurze. Dla innych odwagę w dostrzeganiu kompetencji współpracowników, kiedy pracują bez bezpośredniego nadzoru, a dla jeszcze innych odwagę w uwierzeniu w to, że projekty realizowane w zespołach rozproszonych nie rozsypią się. Dla części oznaczało także odwagę w stawianiu granic domownikom i podziale obowiązków tak, żeby każdy robił to, co do niego należy i nie przeszkadzał, kiedy inni o to proszą. To był też rok odwagi mniej spektakularnej niż np. skok na bungee, ale równie ważnej, bo odwagi w stawianiu granic przełożonym, np. po 19:00 nie odbieram już telefonów.

Dla wielu ten czas oznaczał wiarę w to, że chociaż nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, to z całym tym szaleństwem możnasobie poradzić, a może nawet zmienić pracę, awansować, wynegocjować nowe warunki, rekrutować, zwolnić albo nie brać na siebie więcej, niż jesteśmy w stanie. Może 2020 r.to był właśnie czas robienia rzeczy, na które nie mieliśmy wcześniej odwagi. Można wnioskować, że ten rok, przynajmniej w teorii, powinien być łatwiejszy, bo mamy już zeszłoroczne doświadczenia. Czy taki będzie? Nie wiemy. I choć więcej dziś rozumiemy z rzeczywistości, która nas otacza, to jesteśmy też bardziej zmęczeni emocjami, brakiem jednoznacznych danych, ciągłymi zmianami i wszechobecną niepewnością. Piszę to jako psycholog, który spotyka się indywidualnie z pacjentami, ale też jako trenerka, która ma przywilej prowadzenia warsztatów w firmach i obserwowania, jak pracownicy funkcjonują na co dzień...

Więcej możesz przeczytać w artykule Joanny Chmury: "Rok niespodziewanej odwagi"

News