close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Personel i Zarządzanie Live - jak prowadzić rozmowy z pracownikiem wracającym z absencji

Kolejne spotkanie inspiracyjne Personel i Zarządzanie Live przed nami. 

Link do spotkania: https://promocje.infor.pl/piz/20210507-rozmowy-poabsencyjne/ 

Już 07 maja o godzinie 10-ej porozmawiamy z Edyta Grajek-Mosiołek - koordynatorem procesów zarządzania absencją chorobową oraz audytor zewnętrzny z ramienia Conperio.  

Temat: Rozmowy poabsencyjne "Mówić! Kto do kogo, po co i kiedy?" 

Na spotkaniu rozmowa m.in. o:✅psychologii zachowań indywidualnych i grupowych, celach rozmowy poabsencyjnej✅i oczekiwaniach pracodawcy, mechanizmach oddziaływania rozmów poabsencyjnych na zachowania pracowników5 największych błędach, które powodują, że rozmowa jest nieskuteczna. 

Zapisy: https://promocje.infor.pl/piz/20210507-rozmowy-poabsencyjne/  

News