close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

MetLife wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością

MetLife znalazł się na „Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce”. Pierwsze tego typu zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Listę 31 wyróżnionych organizacji ogłoszono 27 maja w ramach Miesiąca Różnorodności.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

- Szacunek dla różnorodności i zapobieganie wykluczeniu są głęboko zakorzenione w kulturze MetLife. Dla firmy, która prowadzi działalność na całym świecie, różnorodność jest siłą napędową rozwoju i osiągania sukcesów, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, doceniać i przedstawiać różne punkty widzenia pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Od wielu lat prowadzimy w firmie program Diversity, Equity & Inclusion, który ma zarówno globalny, jak i lokalny zasięg. Jesteśmy też sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest pisemną deklaracją zobowiązującą pracodawcę do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione przez zewnętrznych ekspertów – mówi Anna Gołąb-Jarosz, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w MetLife.

Pełny raport z badania Diversity In Check przygotowany w gronie ekspertek i ekspertów, prezentujący najciekawsze praktyki i największe wyzwania organizacji w zakresie D&I, ukaże się po wakacjach. Do końca czerwca każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu (niezależnie od uzyskanego wyniku i obecności w gronie najbardziej zaawansowanych organizacji) otrzyma indywidualne, pełne podsumowanie uzyskanych wyników. Ma to na celu wzmocnienie edukacyjnej wartości projektu. 

Więcej informacji o badaniu można znaleźć tutaj

News