close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Dwa razy więcej nowych miejsc pracy niż pod koniec 2020 r. - nowe dane GUS

W pierwszym kwartale br. zlikwidowano w Polsce 70,2 tys. miejsc pracy, czyli 30,2% więcej niż w poprzednim kwartale ubiegłego roku i o 41,5% mniej niż rok wcześniej. Na ich miejsce powstało 191,7 tys. nowych etatów, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim kwartale – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sektory, w których najłatwiej było znaleźć pracę to przetwórstwo przemysłowe, budowlanka i handel. Jednak to również tam zlikwidowano najwięcej miejsc pracy. Eksperci Personnel Service wskazują, że dobrą wiadomością jest rosnące bezpieczeństwo pracy. Najbezpieczniej pracują programiści, na drugim biegunie są górnicy.

Na koniec pierwszego kwartału br. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 110,2 tys. i była wyższa niż w końcu ostatniego kwartału 2020 r. o 25,8 tys. (30,6%). W porównaniu z początkiem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 44,1%. Najwięcej wakatów było w przetwórstwie przemysłowym (nieco ponad 1/5 wszystkich wolnych miejsc pracy), a niemal 15% wakatów oferowano w budownictwie. Najczęściej poszukiwani byli specjaliści – przeznaczono dla nich ok. 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy, ofert nie brakowało też dla robotników przemysłowych i rzemieślników.

Najwięcej nowych miejsc pracy m.in. w przemyśle i handlu

Jak wynika z danych GUS, liczba nowych miejsc pracy na początku br. zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z ostatnim kwartałem zeszłego roku. Większość z nich powstała w sektorze prywatnym (92,5%). 

- Najwięcej, bo ponad 35 tys. nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawie samochodów. W przypadku przetwórstwa przemysłowego luka pracownicza była też największa, bo nieobsadzonych było prawie 6 tys. etatów. Podobnie w budownictwie jest deficyt kadrowy, bo na pracowników czeka 3 tys. ofert, tak samo w informacji i komunikacji, ale w IT zawsze jest zapotrzebowanie na ludzi – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Zwolnienia głównie w małych firmach

W pierwszym kwartale br. zlikwidowanych zostało w Polsce 70,2 tys. miejsc pracy. Było to o 30,2% więcej niż w ostatnim kwartale 2020 r. i o 41,5% mniej niż rok wcześniej. W analizowanym okresie większość, bo 44% zlikwidowanych miejsc pracy było w najmniejszych przedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób. Średniej wielkości firmy odpowiadają za 32,5% ogółu zlikwidowanych miejsc pracy, a duże przedsiębiorstwa 23,5%.

- Te sektory, które utworzyły najwięcej etatów też najwięcej ich zlikwidowały. Widać tutaj wręcz lustrzane odbicie, bo co piąte likwidowane miejsce pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu i naprawie samochodów. Za to najmniej etatów zlikwidowano w sektorach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz górnictwem i wydobywaniem (po 0,1%) – mówi Krzysztof Inglot. 

Wskaźnik wypadkowości niższy niż przed rokiem

Dobre wieści płyną z danych GUS dotyczących wypadków przy pracy. Wynika z nich, że pracujemy bezpieczniej. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ciągu roku zmniejszyła się o 23%. Spadł również z 1,04 do 0,81 wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (3,07) a najniższy w sekcji informacji i komunikacji (0,14).

News