close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Najbardziej zaawansowani w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce

31 organizacji – głównie duże firmy – znalazło się na pierwszej Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich. Ogłoszenie listy odbyło się w formule online.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

    – Naszą ambicją było stworzenie narzędzia będącego odpowiedzią na coraz większe potrzeby pracodawców w zakresie strategicznego podejścia do Diversity & Inclusion. Jako koordynator Karty Różnorodności chcemy w ten sposób także wesprzeć ich starania na rzecz budowania włączającego rynku pracy w Polsce. Także w obszarze zarządzania różnorodnością istotne jest mierzenie skuteczności dotychczas podejmowanych działań, dlatego cieszy nas zainteresowanie Diversity IN Check. Jesteśmy przekonani, że wyniki badania będą dla wszystkich organizacji cennym wsparciem w ewaluacji realizowanych inicjatyw i ustalaniu priorytetów kolejnych działań. Uznajemy że najważniejszy jest walor edukacyjny tego badania. Gratuluję pracodawcom, którzy znaleźli się w pierwszej edycji naszej listy, ale także serdecznie dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w badaniu. Jestem przekonana, że wiele z tych pracodawców będzie obecnych w kolejnej edycji, że w przyszłym roku to grono będzie liczniejsze. Zależy nam bowiem na upowszechnianiu tematyki zarządzania różnorodnością i inkluzji wśród jak najszerszego grona pracodawców oraz wspólnym działaniu na rzecz spójności społecznej. Dziękuję także partnerom i patronom, z którymi wspólnie realizujemy tę inicjatywę. I wraz z nimi zapraszam już do przyszłorocznej edycji badania – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

27 maja, z okazji Miesiąca Różnorodności, zaprezentowana została pierwsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista powstała na podstawie wyników badania Diversity IN Check. Zestawienie zakwalifikowanych pracodawców, w porządku alfabetycznym poniżej:

    Bank BPH

    BASF Polska Sp. z o.o.

    BNP Paribas Bank Polska S.A.

    CCC S.A.

    CEMEX Polska

    Citibank Europe plc

    Citi Handlowy

    Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.

    Cushman & Wakefield Polska

    DNB Bank Polska S.A.

    Ferrero

    Henkel Polska

    IKEA Retail Sp. z o.o.

    ING Bank Śląski S.A.

    intive GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

    KPMG Sp. z o.o.

    L’Oreal Polska

    Luxoft Polska

    McDonald’s Polska

    MetLife

    NatWest Poland

    Orange Polska

    Pfizer Polska Sp. z o.o.

    Polenergia SA

    Provident Polska SA

    Santander Bank Polska S.A.

    Sephora Polska

    Siemens Sp. z o.o.

    STU ERGO Hestia SA

    T-Mobile Polska

    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Pełny raport z badania przygotowany w gronie ekspertek i ekspertów, prezentujący najciekawsze praktyki i największe wyzwania organizacji w zakresie D&I, ukaże się po wakacjach. Natomiast do końca czerwca każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu (niezależnie od uzyskanego wyniku i obecności w gronie najbardziej zaawansowanych organizacji) otrzyma indywidualne, pełne podsumowanie uzyskanych wyników. Ma to na celu wzmocnienie edukacyjnej wartości projektu. Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji o badaniu znaleźć można na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck

News