close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Jak zbudować kadry przyszłości - zobacz debatę

Rok 2021 jest przełomowy. Światem wstrząsnęła pandemia wprowadzając niepokój polityczny i społeczny. Polska i cały świat mierzy się naraz z kryzysem gospodarczym, klimatycznym i społecznym. Bardzo ważną rolę w przezwyciężaniu kryzysu odgrywają polscy przedsiębiorcy, dzięki którym w praktyce realizujemy społeczną gospodarkę rynkową. Kryzys pozwala nam zrewidować poglądy, zidentyfikować zagrożenia i na nowo spojrzeć na otaczający nas świat. Inteligentny rozwój gospodarki i społeczeństwa wymaga jeszcze większej aktywności i współpracy wszystkich trzech podmiotów: uczelni wyższych, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców i otoczenia biznesu absorbujących nowe technologie. 

Współpraca tych trzech sektorów jest potrzebna jak nigdy dotąd i może być przestrzenią do budowania innowacyjnej gospodarki oraz budowania kadr przyszłości.  

Zapraszamy do obejrzenia debaty Dziennika Gazety Prawnej

   

News