close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Sprawdź trendy w organizacji i dopasuj benefity do wartości pracowników

Świadczenia pozapłacowe to sposób na budowanie satysfakcji oraz zwiększenie motywacji i lojalności, ale… tylko wtedy, gdy oferta benefitowa jest skrojona na miarę potrzeb różnych grup pracowniczych.

Jeśli chcesz:

• skuteczniej zarządzać obszarem świadczeń i uprościć procesy HR,

• tworzyć inkluzywną, angażującą kulturę organizacji,

• zapewnić pracownikom poczucie sprawczości i niezależności,

• elastycznie reagować na zmieniające się trendy i oczekiwania,

• świadomie budować wizerunek organizacji,

…. zorganizuj cykliczne badania satysfakcji benefitowej.

Barometr benefitów to innowacyjne, kompleksowe narzędzie bazujące na wiedzy psychologów i ekspertów HR. Opracowane zostało przez firmę ABC London Group przy współpracy z naukowcami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie pozwala ocenić 9 obszarów benefitowych na 18 wymiarach. 

Dzięki niemu dowiesz się:

• jakimi wartościami Twoi pracownicy kierują się przy wyborze benefitów,

• czego brakuje pracownikom w obecnej ofercie świadczeń i jak ją oceniają,

• które benefity mają szczególny potencjał i są przyszłościowe. 

Udział w badaniu jest anonimowy i zajmuje ok. 12 minut.

Korzyści dla organizacji:

Uzyskane wyniki pozwolą na rozpoznanie preferencji pracowniczych. Otrzymasz dostęp do statystyk i raportów, na podstawie których będzie można dopasować ofertę benefitową do oczekiwań pracowników oraz monitorować nastroje i opinie.

Chcesz przeprowadzić badanie? Skontaktuj się z naszym HRBP 

News