close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Urlop bobasowy dla ojców zatrudnionych w Avivie

Już 75 świeżo upieczonych ojców – pracowników Avivy – skorzystało z dodatkowego, 6-tygodniowego urlopu po urodzeniu dziecka. Dodatkowe urlopy „bobasowe” firma wprowadziła z początkiem 2019 roku jako kolejne rozwiązanie pomagające pracownikom łączyć pracę z życiem rodzinnym. Aviva oferuje wsparcie dla rodziców małych dzieci, daleko wykraczające poza świadczenia przewidziane w kodeksie pracy.

Innym rozwiązaniem, z którego korzystają zarówno matki, jak i ojcowie małych dzieci, jest skrócony o dwie godziny, a przy tym pełnopłatny dzień pracy. Przysługuje on osobom powracającym z urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli np. urlopu macierzyńskiego, przez 3 miesiące po powrocie. 

Zależy nam na tym, aby obydwoje rodzice mogli spędzać czas ze swoimi dziećmi, dzielić się obowiązkami rodzinnymi i godzić je z pracą zawodową. Pracownicy doceniają takie podejście, zwiększa się ich satysfakcja oraz motywacja do pracy w naszej firmie. Nasz urlop „bobasowy” to wyjątkowe w Polsce rozwiązanie, które umożliwia ojcom pełne zaangażowanie w opiekę zaraz po urodzeniu dziecka, co jest z korzyścią dla całej rodziny. Myślę, że w najbliższych latach takie rozwiązania będą popularne i coraz więcej firm będzie je wprowadzać – mówi Monika Kulińska, people director w Avivie. 

Firma prowadzi również inne inicjatywy oraz oferuje benefity dla rodziców i ich dzieci. Organizuje m.in. coroczne pikniki rodzinne i mikołajki, warsztaty w ramach Klubu Rodzica oraz uczestniczy w programie Dwie godziny dla rodziny.  

Promowany przez Avivę elastyczny model pracy pracowników, a także doradców ubezpieczeniowych, również pomaga w łączeniu zadań rodzicielskich i zawodowych. 

23 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Ojca, pierwsza osoba spośród pracowników Avivy skończyła swój drugi urlop „bobasowy”. Na powiększenie rodziny czeka też kilkoro innych pracujących ojców, którzy wcześniej korzystali już z tego benefitu. Zgodnie z regulaminem, pracownicy powinni poinformować pracodawcę o zamiarze skorzystania z „bobasowego” z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, co pozwala odpowiednio zaplanować i rozłożyć pracę w zespole.  

News