close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Nastroje pracowników bez większych zmian – wyniki badania CBOS

Jak wynika z najnowszego badania na temat rynku pracy, przeprowadzonego przez CBOS, na przełomie maja i czerwca wśród badanych pracujących zarobkowo choćby w niepełnym wymiarze czasu pracy ponad dwie trzecie (69%) stanowiły osoby w mniejszym lub większym stopniu pewne swojego zatrudnienia, z czego 37% utratę obecnej pracy uznawało za mało prawdopodobną, a 32% raczej nie dopuszczało takiej możliwości. Utratę pracy brała pod uwagę łącznie nieco ponad jedna czwarta ankietowanych, z czego 5% deklarowało, że
bardzo poważnie się z tym liczy, a 22% – raczej bierze to pod uwagę. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni wśród badanych pracujących zarobkowo poczucie pewności utrzymania obecnej pracy spadło. O 3 punkty procentowe w stosunku do przełomu maja i czerwca wzrósł odsetek respondentów liczących się z możliwością utraty pracy i o tyle samo spadł odsetek nie mających takich obaw. Nie zmienił się jednak odsetek badanych uważających utratę obecnej pracy za mało prawdopodobną, ubyło tylko tych, którzy deklarują, że raczej nie liczą się z możliwością jej utraty. 

W drugiej połowie czerwca większość (54 proc.) pracujących zarobkowo uważała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych więcej było oczekujących poprawy, niż spodziewających się pogorszenia (odpowiednio 23 proc. i 13 proc.). Co jedenasty (9 proc.) pracujący nie potrafił ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądać sytuacja w jego firmie.  

Więcej o wynikach badania przeczytasz tutaj

News