close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Odejścia w HR - badania pokazują, że co trzeci HR-owiec chce odejść z firmy

Odporność psychiczna i zdolność adaptacji do hybrydowego świata staje się ważna, jak nigdy dotąd. Wszyscy będą potrzebowali wsparcia, nie tylko pracownicy, ale -przede wszystkim - kadra zarządzająca i działy HR. A z kondycją tych ostatnich nie jest najlepiej. W ankiecie przeprowadzonej wśród najwyższych rangą pracowników HR dużych organizacji w Wielkiej Brytanii, 70% z nich przyznaje, że rozważa odejście z firmy. Główne czynniki motywujące najwyższą kadrę menedżerską HR do odejścia ze swoich ról to: długie czekanie na objęcie obecnego stanowiska (21,7 proc.), stres związany z pracą podczas pandemii (13 proc.), potrzeba przerwy (10,1 proc.) oraz realizacji planów, które zostały odroczone z powodu COVID-19 (10,1 proc.). Ponadto 23,2 proc. stwierdziła, że od czasu pandemii czuje się mniej przywiązana do swoich organizacji, a 88,4 proc. dostrzegło oznaki wypalenia wśród podwładnych. 

Podobnie ma się sprawa wśród polskich specjalistów HR. Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą WNCL i Digital Emotions wskazuje, że zaangażowanie pracowników HR jest niższe niż pracowników innych funkcji. 40% badanych mówi, że nie wiąże swojej przyszłości z firmą, w której pracuje a 1/3 jest tego pewna. 

News