close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Bądź najlepszą wersją siebie - tego chcą pracodawcy

Brytyjski serwis branżowy www.hrmagazine.co.uk, publikuje artykuł Emmy Greedy „‘Pleaseanteeism’ risks damaging employee mental health”, w którym autorka odnosi się do raportu opublikowanego przez firmę Lime, według którego 51 proc. brytyjskich pracowników doświadczyła zjawiska o nazwie „pleaseanteeism”, czyli potrzeby sprawiania wrażenia osoby mającej się dobrze. 

Autorzy badania ostrzegają, że pracownicy udający dobre samopoczucie w miejscu pracy znacznie narażają swój dobrostan psychiczny. Natomiast według raportu “Keeping up Appearances: How ‘Pleasanteeism’ to Eroding Resilience” 25 proc. respondentów pracujących wcześniej w domu, niepokoi się, że wracając do pracy po czasie pracy zdalnej, muszą prezentować się jako najlepsza wersja siebie, a 19 proc. obawia się, iż ich stres jest widoczny dla innych. 

81 proc. badanych oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego od swoich pracodawców, ale otrzymuje je tylko 16 proc. 42 proc. respondentów oczekuje, iż firma zrobi więcej w celu zapewnienia osobom zatrudnionym dobrostanu psychicznego po pandemii, a 40 proc. szukałoby nowej pracy, gdyby nie uzyskało takiej pomocy. W raporcie stwierdzono, że badani z zadowoleniem przyjęliby proste inicjatywy, takie jak zwracanie przez pracodawców większej uwagi na obciążenie pracą i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (25 proc.) oraz większą elastyczność godzin pracy (22 proc.). Dla 20 proc. pracowników ważne były również przerwy na realizację osobistych zobowiązań i dni wolne od pracy.

Więcej przeczytasz w artykule

News