close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

67% Polaków popiera zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych

Aż 78% Polaków uważa, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w firmach. A ponad 82% badanych, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej skuteczność zarządzania zespołem. Co jeszcze Polacy myślą o kobietach na wysokich stanowiskach?

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano 747 respondentów o ich opinie na temat kobiet-liderek. Wyniki ankiety wskazują, że — mimo wciąż obecnych stereotypów — jesteśmy otwarci na kierownictwo kobiet. Ze stwierdzeniem, że płeć danej osoby nie powinna decydować o objęciu najwyższych stanowisk w firmach, zgadza się 3 na 4 Polaków. Pozostali, którzy mają inne zdanie, najczęściej uważają, że w pewnych branżach lepszymi szefami są mężczyźni, a w innych — kobiety (blisko 37% odpowiedzi w tej grupie).  

Co ciekawe, osoby, które obecnie mają szefową, a nie szefa, oceniają swoje relacje z przełożonym nieco lepiej niż ogół badanych — ponad 78% kobiet i aż 92% mężczyzn w tej grupie uważa je za pozytywne (wśród ogółu badanych jest to kolejno 70% i 74%). Poza tym aż 67% z nas ma pozytywne nastawienie do zatrudniania kobiet na stanowiskach menedżerskich w firmach, w których pracujemy. 

- Cieszą mnie takie wyniki. Bo jeśli wykorzystujemy talenty tylko połowy populacji, to sami podcinamy sobie skrzydła — komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery serwisu LiveCareer Polska i autorka badania. — Większa różnorodność kadry zarządzającej to większa kreatywność i innowacyjność, co z kolei przekłada się na sukces całej firmy. Nie możemy sobie pozwolić na pomijanie ambitnych i utalentowanych osób tylko z uwagi na ich płeć — ten aspekt nie powinien mieć znaczenia.

- Niestety — aż 42% naszych respondentów przyznaje, że kobiety stanowią mniejszość (od 0 do 40%) kadry zarządzającej w ich firmach (a 23% nie ma wiedzy na ten temat). Kobiety, rzadziej niż mężczyźni, zasiadają też w zarządach i dyrekcjach ich firm. A prawie 46% Polaków uważa, że liczba kobiet-menedżerek powinna być większa. Niższe stanowiska oznaczają też niższe zarobki, a to potęguje ekonomiczne i społeczne nierówności. Ale w wieku, w którym mężczyźni intensywnie pracują na swój awans zawodowy, kobiety często rodzą i wychowują dzieci, bo sądzą, że potem może być na to za późno — mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery w LiveCareer. — Sytuację młodych mam mogłaby poprawić np. większa liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, równe zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem, bardziej elastyczny czas pracy i praca zdalna. Dzięki temu kobiety mogłyby szybciej wrócić do aktywności zawodowej.

Badanie opinii o kobietach na stanowiskach kierowniczych wykazało również, że:

• około 23% badanych przyznaje, że gdyby prowadziło firmę i szukało wspólnika, to bardziej zaufałoby kobiecie, a tylko 17% — mężczyźnie

• aż 51% Polaków wymienia stanowiska menedżerskie wśród najbardziej odpowiednich dla kobiet

• co czwarta ankietowana Polka wolałaby mieć szefową, a tylko co piąta — szefa

• ponad 39% respondentów uważa, że mężczyźni na stanowiskach kierowniczych mają większą szansę na sukces niż kobiety.

Szczegółowe wyniki badania „Kobiety na stanowiskach kierowniczych 2021” można znaleźć tutaj .

News