close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL

Czego oczekują pracownicy od pracodawców?

Organizacje nadal próbują adaptować się do stale zmieniającej się rzeczywistości wynikającej z pandemii. Jak pokazuje najnowsze badanie zrealizowane dla Sodexo Benefits&Rewards, 52% pracowników fizycznych i 59% pracowników biurowych uznało wysiłki pracodawców w czasie pandemii za zupełnie lub raczej wystarczające. Ci, którzy negatywnie ocenili działania związane z funkcjonowaniem firmy, jako kluczowy powód wskazali niedostowanie oferty benefitowej do potrzeb. Mimo że pandemia negatywnie wpłynęła na wszystkich zatrudnionych, pracownicy biurowi oraz fizyczni mierzyli się z różnymi wyzwaniami, co za tym idzie – mają odmienne oczekiwania względem pracodawców.

Kluczowe dane z raportu „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych”

• Na brak dopasowania benefitów do potrzeb zwróciło uwagę 53% pracowników spośród tych, którzy uznali działania pracodawców w czasie pandemii za niewystarczające. 

• 33,4% pracowników fizycznych i 59,8% pracowników biurowych potwierdza, że zmienił się sposób wykonywania pracy po ogłoszeniu pandemii. 

• Co czwarty pracodawca wprowadził jakiekolwiek zmiany w kulturze organizacji firmy.

• Praca hybrydowa, ale częściej w biurze niż w domu to zdaniem 38% badanych pracowników biurowych najlepszy model pracy.

• Według 57% pracowników biurowych zachętą do powrotu do biur powinna być elastyczna formuła pracy.

• Blisko co czwarty badany napotkał na problem w korzystaniu z benefitów w związku z pandemią. 

Dziś strategiczny HR opiera swoje działania na rzetelnych i wiarygodnych danych, dlatego wspieramy specjalistów i praktyków zarządzających kapitałem ludzkim co roku publikując pogłębione raporty dotyczące benefitów. Tegoroczna edycja raportu jest przy tym niezwykle ważna – ukazuje bowiem rynek pracy i świadczeń pozapłacowych w dynamicznych czasach pandemicznych – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits & Rewards Services Polska. - Co więcej, pozwala spojrzeć na świat pracy z różnych perspektyw – zarówno pracowników umysłowych, jak i fizycznych, przedstawicieli najmłodszych pokoleń i starszych generacji. Warto zwrócić uwagę, że według danych Eurostatu tylko niespełna 9% Polaków pracowało zdalnie. A zatem większość aktywnych zawodowo osób nadal wykonywała pracę stacjonarną, w swoich miejscach zatrudnienia. Zależy nam, by zwrócić uwagę na ten dualizm, niejednorodność rynku pracy, ponieważ idą za nią różnorodne potrzeby pracownicze, na które pracodawcy muszą pozostać szczególnie wrażliwi.

Kluczowe zmiany w organizacjach

Wyniki badania obrazują skalę transformacji, jaką przeszło wiele firm z różnych sektorów, oraz różnorodność doświadczeń pracowników. Zmiany związane z trybem wykonywania pracy częściej deklarują reprezentanci środowiska pracy umysłowej - pandemia wpłynęła na blisko ⅔ badanych „białych kołnierzyków”, natomiast o istotnych zmianach w sposobie pracy mówił jedynie co trzeci ankietowany pracownik fizyczny. Co czwarty pracodawca wprowadził zmiany w kulturze organizacji firmy - najczęściej były to wideokonferencje, spotkania wirtualne (58%) oraz zdalne spotkania wewnętrzne (56%). Takie rozwiązania były naturalnie częściej wdrażane w przypadku pracowników biurowych, natomiast w firmach zatrudniających pracowników fizycznych najczęściej spotykaną zmianą była praca zmianowa. 

Przegląd działań wspierających

Zdrowie, zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wypoczynek – to obszary, w których zdaniem respondentów pracodawcy powinni najwięcej wspierać pracowników. Poziom zadowolenia jest jednak zróżnicowany. Połowa pracowników fizycznych (52%) oraz nieco ponad połowa pracowników biurowych (59%) oceniła działania pracodawców w związku z funkcjonowaniem firmy w czasie pandemii jako zupełnie lub raczej wystarczające. Jedną z kluczowych bolączek stanowi niedopasowanie benefitów do potrzeb - na ten aspekt zwróciło uwagę 53% badanych, którzy uznali, że działania ich pracodawców były niewystarczające, przy czym stwierdziło tak 61% pracowników fizycznych i 49% pracowników biurowych. 

Przetasowania w benefitach

Blisko co czwarty badany napotkał na jakikolwiek problem w korzystaniu z benefitu w związku z pandemią. Pracodawcy podejmowali różne decyzje związane z ofertą świadczeń pozapłacowych. Najczęstsze zmiany w polityce benefitowej dotyczyły likwidacji części benefitów lub zmniejszenia ich wartości.

Preferowany model pracy i zachęty do powrotów

Jak będzie wyglądać praca przyszłości? Na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale z pewnością pandemia wpłynęła na wyobrażenia pracowników na temat idealnego trybu pracy. Z badania zrealizowanego dla Sodexo wynika, że praca wyłącznie zdalna preferowana jest bardziej przez młodsze pokolenia Millennials i Zoomers niż przez przedstawicieli starszych generacji. Co może zachęcić pracowników do powrotu do biura? Na przykład elastyczna formuła pracy, dzięki której będzie można wybrać pracę zarówno zdalną, jak i stacjonarną – tak twierdzi 57% badanych pracowników biurowych. Według 51% respondentów ważne jest też zapewnienie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy. 

- Kolejne fale pandemii utwierdzają w przekonaniu, że potrzebna jest otwartość na nowe rozwiązania i wielowymiarowe spojrzenie na sprawy pracownicze, tym bardziej, że scenariusz na kolejne miesiące wciąż jest niepewny. Sprzymierzeńcem okazują się technologie, dzięki którym można usprawniać komunikację, ulepszać warunki pracy i personalizować ofertę benefitową. Organizacje, po wykonaniu motywacyjnego restartu, znalazły się dzisiaj w punkcie, w którym warto wyciągnąć wnioski z wcześniejszych doświadczeń i wykonać kolejne kroki – w stronę jeszcze lepszego dopasowania do zmieniających się realiów oraz zwiększania efektywności i motywacji pracowników – podsumowuje Arkadiusz Rochala. 

Więcej informacji i danych znajdą Państwo w raporcie dostępnym bezpłatnie pod linkiem: twoje.sodexo.pl/potrzeby-pracownikow-2021 

News