close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 11»Personel i Zarządzanie

Od niechęci do pasji

Zaangażowanie pracowników to jeden z najistotniejszych tematów w efektywnym zarządzaniu. Menedżerowie oczekują, aby ich podwładni byli zaangażowani, organizacje starają się badać tę postawę, a nawet wdrażają specjalne programy, które wpłyną na aktywność pracowników. Jednak, jak pokazuje praktyka konsultingowa, mało kto potrafi termin „zaangażowanie” precyzyjnie zdefiniować. Nic dziwnego, bo także psychologowie pracy i organizacji nie są jednomyślni w ocenie, czym jest prawdziwe zaangażowanie i jak efektywnie wpływać na jego wzrost w firmie.
Przez niektórych badaczy zaangażowanie bywa traktowane jako stan przeciwstawny do wypalenia zawodowego. Jest przeciwieństwem czynników, które wypalenie charakteryzują, jak: cynizm wobec współpracowników i klientów, wyczerpanie emocjonalne i brak energii oraz brak poczucia zadowolenia z osiągnięć w pracy. Zaangażowany pracownik chętnie współpracuje w bliskiej interakcji z innymi dla osiągnięcia...

  • Marek Gliwny
    AuthorMarek Gliwny
    Partner zarządzający Talents Development. Psycholog i praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca i mentor. Posiada tytuł MBA US i Manchester Metropolitan University.