INFOR PL

Warszawa, Polska

Burakowska 14,
01-066 Warszawa
Polska

mail_outlinebok@infor.pl

ABOUT US

„Personel i Zarządzanie” to miesięcznik branżowy, który ukazuje się od 1994 roku. Czytelnikami są właściciele firm, prezesi zarządów, dyrektorzy, menedżerowie
i kierownicy personalni, wykładowcy uczelni i studenci, a także osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. W piśmie poruszane są zagadnienia dotyczące: nowoczesnych metod zarządzania pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie.
Ponadto w piśmie publikowane są wywiady z zagranicznymi guru zarządzania, a także przedstawiane są najnowsze trendy związane z obszarem HRM, m.in. coaching, zarządzanie talentami, CSR, employer branding.„Personel i Zarządzanie” prezentuje dobre praktyki oraz studia przypadku z polskich i zagranicznych firm, inspirując do wprowadzania nowych i efektywnych rozwiązań HRM oraz tworzenia elastycznych struktur w przedsiębiorstwach i instytucjach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktor naczelna

Ewa Walenda, ewa.walenda@infor.pl 

Współpraca redakcyjna

Anna Włudarczyk, anna.wludarczyk@infor.pl 

Marketing i reklama

Katarzyna Chałas, katarzyna.chalas@infor.pl tel. 510 024 916