close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 11»Personel i Zarządzanie

Firmowa zadyszka

Planowanie to nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niestety, nawet najbardziej precyzyjne plany mają się nijak do tego, co może zafundować nam zmieniające się otoczenie. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy zminimalizować skutki nieoczekiwanych wydarzeń poprzez odpowiednie przygotowanie np. w obszarze rezerw finansowych czy właśnie w strategii komunikacji w trudniejszym dla firmy momencie. Jak zatem radzić sobie w sytuacji kryzysowej?
Obecne czasy stanowią, niestety, doskonałą okazję na wykorzystanie i praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie zarządzania kryzysowego, zarówno na poziomie państwa, jak i firm. COVID-19 sprawia, że mamy do czynienia z uruchomieniem strategii rządowych, które umożliwiają poszczególnym państwom uporanie się z zapewnieniem opieki zdrowotnej czy ochroną gospodarki. Niektóre decyzje są trafne, inne...

  • Sylwia Szykuła
    AuthorSylwia Szykuła
    HR biznes partner w firmie Fortaco Group Oy, ma 14 lat doświadczenia w HRM w międzynarodowych i polskich firmach. Autorka publikacji na temat HR i biznesu.