close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
STUDIUM PRZYPADKU
nr 11»Personel i Zarządzanie

Pracujemy tylko zdalnie

Firma SoftwareMill od 11 lat konsekwentnie nie ma biura, od początku działa w formie pracy zdalnej, funkcjonując w modelu organizacji rozproszonej. Warto przyjrzeć się, jakie stosuje narzędzia do zdalnego działania i w jaki sposób zaprojektowana jest wewnętrzna struktura spółki z podziałem na poszczególne cechy.
W chwili, kiedy spółka powstała, dla jej założycieli było jasne, że będą tworzyć firmę działającą tylko zdalnie. Po pierwsze dlatego, że ich wcześniejsze doświadczenia zawodowe były oparte właśnie na pracy wykonywanej zdalnie. Po drugie, chcieli, aby budowana przez nich firma wyróżniała się spośród innych podmiotów gospodarczych m.in. tym, że funkcjonuje wyłącznie w takiej formule. Szybko okazało...