close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
OD REDAKCJI
nr 1»Personel i Zarządzanie

Od redakcji

D ruga fala pandemii zweryfikowała, czy organizacje wyciągnęły wnioski z wcześniejszych doświadczeń i wprowadziły nowe, lepsze zasady postępowania. Okazało się, że większość firm musiała na nowo spojrzeć na strategie, zoptymalizować koszty i przyjąć pracę zdalną jako coś normalnego. Kryzys spowodował, że w firmach skrócono czas planowania, decyzje zaczęły być szybciej podejmowane, a menedżerowie...