close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PO GODZINACH
nr 1»Personel i Zarządzanie

Personality tests in Human Resources – are they truly effective?

Świat się zmienia i to zmienia się bardzo szybko. Nie tylko technologia – prawie wszystko w naszym życiu ulega przemianom, dlatego też metody rekrutacji pracowników nie mogą być definitywnie czy sztywno ustalone. Rekruterzy powinni korzystać z różnorakich form rekrutacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, jeżeli dążą do zatrudniania jak najlepszych pracowników. W kwestii wyboru metod doboru pracowników specjaliści HR często posługują się testami osobowości, które można by określić jako procedurę selekcyjną mierzącą cechy osobowości potencjalnych kandydatów związane z ich przyszłą wydajnością zawodową.
When it comes to methods of personnel selection, HR specialists often use personality tests which could be described as a selection procedure measuring the personality characteristics of potential employees that are related to their future job performance. Personality tests typically measure five different major personality dimensions such as extraversion (extroversion), emotional stability...

  • ANETA SZARANIEC
    AuthorANETA SZARANIEC
    Doświadczona lektorka języka angielskiego, w tym biznesowego. Tłumaczka, autorka materiałów dydaktycznych z języka angielskiego, certyfikowany trener biznesu (umiejętności miękkie). Współpracuje z korporacjami jako lektorka Business English w ramach kursów in-company Lang LTC.