close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 1»Personel i Zarządzanie

Alternatywne formy zatrudnienia

Ze względu na rozwój pracy zdalnej spowodowanej pandemią nadzór pracodawcy nad pracownikiem w dotychczas znanym kształcie uległ znaczącemu ograniczeniu. Pracodawcy coraz częściej rozważają wprowadzenie alternatywnych dla stosunku pracy form współpracy z pracownikami, takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło czy umowa o współpracę zawierana z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie każda taka umowa może być jednak alternatywą dla umowy o pracę.
Jeżeli współpraca łącząca pracodawcę z pracownikiem lub przyszłym pracownikiem ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, to zastosowanie alternatywnej formy zatrudnienia nie jest możliwe. Co raz częściej jednak charakter pracy osoby zajmującej stanowisko menedżerskie jest zbliżony do charakteru pracy niezależnego doradcy biznesowego spółki. Menedżer nie jest wynagradzany za pracowniczy etat,...