close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 1»Personel i Zarządzanie

Bank to praca zespołowa

Rozmowa z Magdaleną Zmitrowicz, wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A., o kondycji polskich przedsiębiorców, strategicznej roli działu HR oraz znaczeniu przywództwa i różnorodności w biznesie
W Banku Pekao S.A. nadzoruje Pani Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw – to sektor gospodarki, który na skutek pandemii koronawirusa odczuwa najwięcej negatywnych zmian. Jaka jest dziś kondycja małych i średnich firm? Sytuacja jest bardzo różna. Jedne – np. branża medyczna, produkcja żywności czy usługi kurierskie – mają się bardzo dobrze, ich sprzedaż rośnie, inne natomiast – jak...