close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 1»Personel i Zarządzanie

Technologiczny punkt zwrotny

Wydarzenia ostatnich miesięcy nie tylko zmieniły postrzeganie relacji firm z pracownikami, ale również spowodowały upowszechnienie nowych form pracy, które do niedawna były stosowane jedynie przez niewiele z nich. Gdy część organizacji wciąż stara się dotrzymać kroku ciągłym zmianom, inne wykorzystują ten czas na określenie, co może czekać je w przyszłości i jak się do tego odpowiednio przygotować. I choć niektóre prognozy brzmią rodem z filmów sience fiction, warto znać globalne wzorce pracy i prognozy by zrozumieć, jaką rolę odegra w nich technologia.
Dziś szybki rozwój technologii i zmieniający się krajobraz geopolityczny kreują zarówno prywatną, jak i biznesową rzeczywistość. Podczas gdy obecnie ludzie wciąż pozostają kluczową wartością dla firm, technologia pędzi do przodu. Wkraczamy w epokę, w której sztuczna inteligencja staje się ważnym elementem wspomagającym podejmowanie decyzji. Wprowadza nas w przyszłość, w której ludzie będą...