close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 1»Personel i Zarządzanie

Współczesne niewolnictwo

Ile osób, rezerwując restaurację na firmowe spotkania czy zamawiając catering na konferencje, zadało sobie – i partnerowi biznesowemu – pytanie o standardy, w tym o zachowania mające na celu przeciwdziałanie pracy przymusowej? Wydawać by się mogło, że temat nie dotyczy firm w naszym kraju. Jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. W raporcie Departamentu Stanu USA z 2019 r. Polska spada na tzw. Tier 2 (poziom 2) i dołącza do grona państw, w których istnieje średnie ryzyko wystąpienia pracy przymusowej.
W 2020 r. co najmniej 44 popularne warszawskie restauracje korzystały z usług Mirosława K, który dostarczał im pracowników na zaplecze, głównie na zmywak. Pracowników wykorzystywanych, oszukiwanych, lżonych i straszonych. Mirosław K. zatrzymywał im dokumenty, nie wypłacał pensji, karał finansowo za fikcyjne przewinienia, zmuszał do podpisywania dokumentów in blanco. Obrażał, budził w nocy,...

  • Beata Faracik
    AuthorBeata Faracik
    Współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, www.pihrb.org
  • Irena Dawid-Olczyk
    AuthorIrena Dawid-Olczyk
    Prezeska i współzałożycielka La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl