close
SCRIPTOO
AppINFOR PLINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
nr 1»Personel i Zarządzanie

Efektywna relacja

Mentoring przez lata był uznawany za jedną z najlepszych form rozwoju. W 2020 r. więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej zadeklarowało chęć współpracy z mentorem. Dodatkowo coraz więcej organizacji dostrzega w relacji mentoringowej ogromny potencjał. Jak zatem zaprojektować efektywny program mentoringowy?
Mentoring to wykorzystywanie mądrości mentora, by rozwijać drugą osobę. Jest to bliska relacja oparta na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz dobrej woli dwóch stron. Mentor wspiera osobę mniej doświadczoną – mentee, aby ta uzyskała większą pewność siebie, jasny cel w życiu, mądrość zawodową, a także życiową. Mentor również osiąga wiele korzyści z tej formy rozwoju. Korzyści z mentoringu można...

  • Justyna Marks
    AuthorJustyna Marks
    Dyrektor personalny w medycznej firmie produkcyjnej Getinge. Specjalizuje się w zakresie zarządzania programami mentoringowymi.