tocTable of Contents
clearHide
nr 12»Personel i Zarządzanie

Co było priorytetem HR-owców w 2020 roku?

Rok 2020 okazał się największym wyzwaniem dla działów HR na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Pandemia spowodowała konieczność wdrożenia w organizacjach daleko idących zmian, bez których prowadzenie biznesu nie byłoby możliwe. Umiejętność skutecznego zarządzania procesami HR miała zatem kluczowy wpływ na efektywność biznesową firm w mijającym roku. Pierwsze wyzwanie, przed którym...