tocTable of Contents
clearHide
PO GODZINACH
nr 12»Personel i Zarządzanie

Social Media in Workplace

Dynamicznie rosnąca liczba użytkowników mediów społecznościowych sprawiła, że pracodawcy zaczęli postrzegać je jako ważne narzędzie do kontaktów z klientami, ale także do budowania wizerunku firmy, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, tworzenia społeczności pracowników czy zwiększania ich zaangażowania. Media społecznościowe w miejscu pracy to kolejny sposób, w jaki pracownicy mogą znajdować informacje istotne dla ich pracy lub zdobywać szerszą wiedzę, którą mogą wykorzystać podczas wykonywania swoich obowiązków. Pomimo wielu zalet mediów społecznościowych, istnieją jednak pewne obawy dotyczące korzystania z nich w miejscu pracy.
Social media could be defined as information channels enabling interaction between users when it comes to exchange of information, knowledge and expressing opinions or comments. Rapidly growing number of social media users caused employers to begin to perceive it as an important tool for contacts with clients, but also for building the company's image, conducting recruitment processes, building a...

  • Aneta Szaraniec
    AuthorAneta Szaraniec
    Doświadczona lektorka języka angielskiego, w tym biznesowego. Tłumaczka, autorka materiałów dydaktycznych z języka angielskiego, certyfikowany trener biznesu (umiejętności miękkie). Współpracuje z korporacjami jako lektorka Business English w ramach kursów in-company Lang LTC.