tocTable of Contents
clearHide
nr 12»Personel i Zarządzanie

Nic o nas bez nas

Rozmowa z Agatą Duliniec, prezesem zarządu firmy rodzinnej Gniotpol Trailers, o sukcesji, zaufaniu i wartościach, a także komunikacji i rozwiązaniach na czas kryzysu
W 2018 r. objęła Pani stanowisko prezesa w firmie rodzinnej Gniotpol Trailers. Czy sukcesja była dla Pani dużym wyzwaniem? Wiele rodzinnych firm boryka się z problemem braku sukcesorów. Faktycznie, proces sukcesji to bardzo wymagające przedsięwzięcie. W naszym przypadku było to chyba największe wyzwanie w historii firmy i trudno się dziwić. Z jednej strony nestorzy, którzy przez niemal całe...