tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 12»Personel i Zarządzanie

Nieuregulowane obowiązki i zobowiązania

Pomimo braku definicji prawnej praca hybrydowa staje się coraz częstszym zjawiskiem na polskim rynku pracy. Jak należy się do niej przygotować? Czy praca hybrydowa może z nami zostać po ustaniu obowiązywania ustaw antykryzysowych? Jakie wynikają zagrożenia dla pracodawcy z wprowadzenia pracy hybrydowej?
W obecnym stanie prawnym nie zdefiniowano pojęcia pracy hybrydowej. Żadne akty prawne nie wskazują, co należy rozumieć pod tym pojęciem oraz w jaki sposób pracodawca oraz pracownik mogą uregulować swoje wzajemne obowiązki i zobowiązania w takim modelu pracy. Nie zmienia to faktu, że coraz więcej firm zaczyna stosować zarówno model pracy zdalnej, jak i pracy hybrydowej ze względu na sytuację...

  • Łukasz Łaguna
    AuthorŁukasz Łaguna
    Prawnik, Junior Associate w Baran Książek Bigaj sp. k. Doktorant w dyscyplinie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Ekspert z zakresu prawa zatrudnienia oraz rynku pracy.