tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 12»Personel i Zarządzanie

Cel, który determinuje obserwację

Rok 2020 obfitował w niespodziewane wydarzenia, które powodowały chaos i wiele wyzwań związanych z organizacją pracy w firmach. Wiele z nich już wiosną korzystało z pracy zdalnej, inne zdecydowały się na model hybrydowy. Warto sprawdzić, jak taki sposób pracy sprawdził się w organizacji. Od czego zatem zacząć analizę efektywności wprowadzonych rozwiązań?
Analiza wydarzeń mijającego roku prowadzi do podsumowania, z jakimi wyzwaniami mierzyły się organizacje, szczególnie te, które zdecydowały się na wdrożenie hybrydowego modelu pracy. Menedżerowie już teraz dostrzegają: przemęczenie pracowników, spadek efektywności w projektach, zwiększoną liczbę spotkań, problemy z narzędziami niezbędnymi do pracy. Każdy z wymienionych problemów można...

  • Martyna Żądło
    AuthorMartyna Żądło
    Digital Marketing Lead @Socjomania. Konsultant i trener. Zajmuje się zarówno analizą twardych danych pozyskiwanych z systemów analitycznych, jak i audytami kanałów komunikacji. Pomaga budować i egzekwować strategie efektywnego prowadzenia działań w obszarze digital.