tocTable of Contents
clearHide
TEMAT NUMERU
nr 12»Personel i Zarządzanie

Praca hybrydowa

Wokół pracy hybrydowej narosło sporo mitów. Często stawia się znak równości między pracą hybrydową a pracą zdalną. Jednak te modele różnią się, a wdrożenie pracy hybrydowej, jak się okazuje, nie jest dla każdej organizacji i wymaga dobrego przygotowania. O czym należy pamiętać, przechodząc w tryb pracy hybrydowej?
Praca hybrydowa to model mieszany, zakładający dużą elastyczność w doborze czasu pracy i miejsca, z którego wykonujemy nasze zawodowe obowiązki. Część pracowników łączy się z firmą ze swoich domów, a część pracuje stacjonarnie w biurze. W drugim kwartale 2020 r. pojęcie pracy hybrydowej nabrało ogromnego znaczenia. Zaczęliśmy mówić o hybrydowych spotkaniach, zespołach i menedżerach. Widzę w tym...

  • Martyna Tarnawska
    AuthorMartyna Tarnawska
    Service Design Lead w Socjomanii. Entuzjastka nowych technologii, trener, facylitator i menedżer projektu. Przeprowadziła ponad tysiąc godzin warsztatowych z zakresu service design, design thinking, trendów w digitalu, content marketingu i marketingu internetowego.