tocTable of Contents
clearHide
EKSPERT RADZI
nr 12»Personel i Zarządzanie

Standardy pracy zdalnej

To zaskakujące, jak dużo firm przez parę miesięcy chowało głowę w piasek, udając, że do „chwilowej” pandemicznej sytuacji nie ma się co przygotowywać. W marcu mogliśmy powiedzieć: „Jakoś to będzie”. Teraz potrzebujemy standardu!
Standaryzacja jest podstawową zasadą Lean Manufacturing. Umożliwia bowiem przeprowadzenie danego procesu przy jak najlepszym wykorzystaniu czasu i środków oraz pozwala na podnoszenie jakości procesu. Wypracowanie standardów pracy pozwala stworzyć punkt odniesienia oraz ocenić rzeczywistą efektywność wykonywanych czynności. Ma prowadzić do stabilności na drodze nieustannego udoskonalania i...

  • Dorota Jurzysta
    AuthorDorota Jurzysta
    Praktyk biznesu z ponad 15-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego (CEO, prezes zarządu). Obecnie specjalizuje się w doradztwie partycypacyjnym w obszarze formułowania, planowania i wdrażania strategii rozwoju, przeprowadzania zmian oraz zwiększania efektywności biznesowej firm.