tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 12»Personel i Zarządzanie

Działania pracownicze w dobie pandemii – czyli co i jak zmienić

Wraz z pojawieniem się stanu pandemii Bank Pekao S.A., który właśnie przechodzi przez proces zmiany kulturowej, musiał podjąć działania mające na celu dostosowanie wprowadzanej strategii personalnej do sytuacji spowodowanej nagłym lockdownem. Jak sobie z tym radzi?
Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce obsługuje co drugą korporację oraz ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Bank jest także jednym z największych pracodawców w kraju, zatrudnia prawie 14 tys. pracowników. Rola pioniera bankowości zobowiązuje, więc bank ma na swoim koncie wiele innowacyjnych produktów –...