tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 12»Personel i Zarządzanie

Menedżer w konflikcie

Kryzys zaskoczył nas wszystkich. W firmach zaczęło pojawiać się wiele skomplikowanych sytuacji, które wymagały od szefów przeprowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Jednym z wyzwań dla kadry kierowniczej jest budowanie współpracy w zespołach i między nimi, kiedy ludzie wciąż pracują zdalnie lub hybrydowo, oraz radzenie sobie z pojawiającymi się konfliktami. Czy przebieg konfliktów się zmienił w czasie pandemii i wymaga od menedżerów innych kompetencji? A jeśli tak, to jakich?
Artykuł powstał na podstawie przeprowadzonej przeze mnie ankiety wśród 70 menedżerów oraz rozmów z praktykami biznesu z wieloletnim doświadczeniem w obszarze biznesowym, zarządczym i HR w okresie marzec–wrzesień 2020 r. Zarówno ankieta, jak i rozmowy miały dać odpowiedź na główne pytanie: jakie są dziś dobre praktyki rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy w organizacjach w sytuacji...

  • Joanna Telus
    AuthorJoanna Telus
    Doktor nauk społecznych, socjolog. Trener, konsultant, doradca personalny i zawodowy, mediator. Prezes VandO. Value and Organization. Pracownik i współpracownik kilku uczelni wyższych – Uniwersytet SWPS, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Pedaqogium, Staropolska Szkoła Wyższa.