tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
nr 12»Personel i Zarządzanie

Cyfryzacji nie trzeba się bać

Według szacunków ekspertów tegoroczne wydatki polskich firm na transformację cyfrową mogą przekroczyć 60 mld zł1. Oznacza to, że tylko w ciągu zaledwie ostatniej dekady nakłady na cyfryzację w Polsce wzrosły niemal 2,5-krotnie (w 2010 r. suma przeznaczona na tego rodzaju wydatki wynosiła 25 mld zł). Najnowsze prognozy wskazują, że wydatki inwestycyjne na bezpośrednią transformację cyfrową na całym globie osiągną w latach 2020–2023 poziom aż 7,4 bln dolarów i będą zwiększały się z roku na rok w tempie wynoszącym prawie 17 proc.2 Okazuje się, że cyfryzacja w biznesie jest dziś koniecznością.
Co szczególnie istotne, nakłady przeznaczane na digitalizację w samej Unii Europejskiej nieustannie i znacząco rosną, mimo zauważanego powszechnego spadku inwestycji na przestrzeni ostatnich 12 lat. Jak wynika z wyliczeń analityków, nakłady na software wzrosły o 36 proc., a na hardware o 22 proc. Dla porównania – wydatki przeznaczane w tym samym okresie na inne maszyny i urządzenia nie zmieniły...

  • Piotr Siarkiewicz
    AuthorPiotr Siarkiewicz
    South Branch Director w firmie Avenga. Jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością biznesową i operacyjną oddziału, a także współtworzenie strategii rozwoju spółki.