tocTable of Contents
clearHide
nr 12»Personel i Zarządzanie

Dla kogo home office

Przejście większości organizacji na pracę zdalną spowodowało, że od kilku miesięcy pojawiły się zupełnie nowe wyzwania związane z zarządzaniem pracownikami. Kilkumiesięczne efekty zmiany trybu pracy są już widoczne, a wiele firm zapowiedziało utrzymanie status quo co najmniej do końca roku kalendarzowego lub nawet przez dalsze sześć miesięcy. Praca zdalna będzie nam zatem towarzyszyć nadal, a menedżerowie będą kierować wirtualnymi zespołami. Czy jednak pracownicy z różnych pokoleń są przygotowani do radzenia sobie w nieprzewidywalnych, wymagających elastycznego i szybkiego dostosowywania metod pracy warunkach?
Z asoby kompetencyjne pracowników w kontekście pracy zdalnej są dziś oceniane przez pryzmat koronawirusa. Z badań SHL wynika, że w przejściu do pracy zdalnej występują cztery fazy przystosowania się: Przygotowanie się (na co było niewiele czasu). Dostosowanie się. Podtrzymanie. Ewoluowanie. Wiele z organizacji przeszło już do trzeciej fazy, a niektóre są już na etapie czwartym....

  • Dyrektor zarządzający SHL Polska, senior konsultant w obszarze HR, doświadczony menedżer, psycholog pracy i organizacji, absolwentka MBA.
    AuthorDyrektor zarządzający SHL Polska, senior konsultant w obszarze HR, doświadczony menedżer, psycholog pracy i organizacji, absolwentka MBA.
    Iwona Ostrowska