tocTable of Contents
clearHide
SZKOLENIA I ROZWÓJ
nr 12»Personel i Zarządzanie

Jak wspierać handlowców w przejściu ze sprzedaży bezpośredniej na online?

Kryzys spowodowany pandemią bardzo szybko obnażył dysfunkcje sprzedażowe handlowców zarówno w tzw. wielkim biznesie, jak i tym lokalnym. Znikła możliwość bezpośrednich spotkań z klientami, a jedynym realnym źródłem kontaktu stał się e-mail i telefon. Niestety, nie każdy handlowiec potrafi poradzić sobie z nową sytuacją. Dlatego firmy, chcąc zrealizować cele sprzedażowe, powinny zainwestować w rozwój kompetencji swoich przedstawicieli handlowych.
Czas przed pandemią rysował się jako tzw. sprzedażowe Eldorado. Przeprowadzone badania rynkowe dotyczące zmian w modelach sprzedażowych oraz satysfakcji zawodowej handlowców w okresie pandemii wskazywały, że pracownicy działów sprzedaży ten czas określali jako: „samosprzedaż”, „nakręcenie rynku”, „wystarczyło dbać o klienta”, „nawet mało doświadczony handlowiec sprzedawał”, „przyjechałem do...

  • Paweł Muzyczyszyn
    AuthorPaweł Muzyczyszyn
    Praktyk biznesu, przedsiębiorca, trener sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Budował i zarządzał zespołami handlowymi w branży bankowej oraz IT. Od 13 lat zarządza firmą szkoleniową GROW.