tocTable of Contents
clearHide
WYDARZRENIA
nr 12»Personel i Zarządzanie

Nowa rzeczywistość, nowe role

Jak zmieni się rola działów HR po kryzysie? Jakie wyzwania mają dziś menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ludźmi, a z jakimi trzeba będzie zmierzyć się w przyszłości? Czego nauczyli się szefowie HR, działając w sytuacji spowodowanej pandemią? To najważniejsze pytania, na które odpowiadali praktycy zarządzania personelem podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji „Employee Loyalty Summit. HRM w nowej rzeczywistości”, zorganizowanej przez „Personel i Zarządzanie” w Warszawie jesienią tego roku.
Kluczowe wnioski z tej dyskusji wskazują, w jakich wymiarach szefowie HR widzą konieczne zmiany w definiowaniu swojej roli i w jakim stopniu same organizacje transformują się wskutek pandemii Covid-19. Dzisiaj trudno powiedzieć, co będzie dalej i jaka nas czeka przyszłość. Wskutek koronawirusa zmienia się bowiem życie prywatne i zawodowe, a także warunki prowadzenia biznesu, stawiając tym samym...