tocTable of Contents
clearHide
nr 12»Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 5

Prawo pracy i wynagrodzenia w praktyce kadrowej nr 5

I. PROCEDURA Pracownik chory lub podejrzany o chorobę COVID-19 – procedura postępowania pracodawcy I. Zasady postępowania pracodawcy w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19 u zatrudnionych Okoliczność Jak powinien postąpić pracodawca Stwierdzenie zakażenia koronawirusem wśród pracowników (innych osób zatrudnionych) w zakładzie pracy ...