tocTable of Contents
clearHide
WYDANIE SPECJALNE
nr 12»Solidni pracodawcy

Stabilizacja, pewność i zrozumienie

Pandemia pokrzyżowała plany dotyczące poszukiwania i zmiany pracy wielu kandydatom. Część z nich – chociaż miała już jasno sprecyzowane wizje dotyczące rozwoju kariery – w związku z drastyczną zmianą na rynku musiała zmienić swoje plany. Najważniejsze okazały się utrzymanie zatrudnienia, gwarancja wynagrodzenia i minimalizowanie ryzyka. Jednak potrzeby i oczekiwania kandydatów nie zniknęły wraz z nastaniem kryzysu. Po pierwszej fali niepokoju ponownie okazało się, że pracodawcy wyjdą obronną ręką z recesji dzięki właściwym ludziom. By ich pozyskać, muszą jednak dobrze rozpoznać ich aktualne potrzeby. Pracownicy nadal wybierają miejsce zatrudnienia, kierując się konkretnymi warunkami. Jakimi?
Ilu kandydatów i pracowników – tyle oczekiwań względem pracodawców. Mogłoby się wydawać, że indywidualne potrzeby i subiektywne oceny trudno skategoryzować i jasno określić profil wymarzonego pracodawcy. Jednak, jeśli odpowiednio dobierze się próbę i najistotniejsze pytania zada grupie liczącej prawie 5,5 tys. aktywnych zawodowo Polaków, obraz zaczyna się wyostrzać, a trendy i tendencje...

  • Iga Pazio
    AuthorIga Pazio
    Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżowych. B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 r.